Bratislavský revízor sa priznal, že si namiesto udelenia pokuty vypýtal úplatok vo výške niekoľkých desiatok eur

  • Byť cestujúcim v bratislavskej MHD nie práve tou najpríjemnejšou vecou, aká sa človeku môže prihodiť
  • Nenadväzujúce a meškajúce spoje sú dennou realitou mnohých z nás
  • Ťažké to však nemajú len cestujúci ale aj revízori, chytajúci čiernych pasažierov
ew
pexels.com
  • Byť cestujúcim v bratislavskej MHD nie práve tou najpríjemnejšou vecou, aká sa človeku môže prihodiť
  • Nenadväzujúce a meškajúce spoje sú dennou realitou mnohých z nás
  • Ťažké to však nemajú len cestujúci ale aj revízori, chytajúci čiernych pasažierov

Aj revízori majú totižto občas „svoje dni“ a to najmä tí, menej poctiví. Nie práve poctivé správanie si vypýtalo daň aj na Rudolfovi. Ten sa na Špecializovanom trestnom súde priznal, že si od dvoch cestujúcich, ktorí nemali zakúpené cestovné lístky vypýtal úplatok. Tí mu tak namiesto pokuty vo výške 50 eur dali úplatok vo výške 40 eur. Výkon trestu súd podmienečne odložil na skúšobnú dobu dva roky. Rozsudok je právoplatný, pretože prokurátor ani revízor sa neodvolali. Túto informáciu priniesol portál Bratislava Deň.

S pokutovaním cestujúcich to nie je také jednoduché

Špecifickou otázkou je otázka nezaplatenia cestovného cestujúcim. Nezaplatenie cestovného nie je priestupkom. Ak sa cestujúci pri kontrole cestovných lístkov v autobuse alebo po vystúpení z neho na zastávke nepreukáže revízorovi na jeho výzvu cestovným lístkom, je  povinný na mieste zaplatiť cestovné a sankčnú úhradu podľa tarify. Ak ich však cestujúci nezaplatí je povinný poskytnúť meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti.

Porušenie povinnosti cestujúceho identifikovať sa platným dokladom však nie je priestupkom, ani sa s uvedeným porušením neviaže žiadna sankcia. Cestujúci tak  síce má povinnosť preukázať identifikačné údaje, avšak dopravca nemá oprávnenie pokutovať nedodržanie uvedenej povinnosti. Keďže nejde o priestupok ani o trestný čin, revízor nie je oprávnený obmedzovať osobnú slobodu cestujúceho.

Ak cestujúci chce vystúpiť z vozidla, revízor nie je oprávnený mu v tom zabrániť. Je však bežnou prax, že revízor alebo pracovník bezpečnostnej služby zabráni cestujúcemu v opustení dopraveného prostriedku. Podľa advokátskej kancelárie však na takéto konanie nemá revízor ani pracovník bezpečnostnej služby oprávnenie a takýmto konaním by sa mohol dopustiť aj trestného činu obmedzovania osobnej slobody. Podľa odborníkov je tak na každom z cestujúcich či bude uvedenú povinnosť dobrovoľne plniť, alebo nie.

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech