Bri­tá­nia do roku 2025 zatvo­rí všet­ky tepel­né elek­trár­ne

Marianna Mikešová / 15. novembra 2016 / Eko

Brit­ská vlá­da vla­ni sľú­bi­la, že v hori­zon­te desia­ti­ch rokov nahra­dí uhlie zem­ným ply­nom a alter­na­tív­ny­mi zdroj­mi ener­gie. Pod­ľa den­ní­ka The Guar­dian by však posled­nú tepel­nú elek­trá­reň moh­la zatvo­riť už do roku 2022, a navy­še bez vlád­ne­ho zása­hu.

Britský minister energetiky Gary Clark povedal, že tento rok vyšle jasný signál svetu, že Spojené kráľovstvo je skvelým miestom pre investície do čistej energie. "Ak odstránime nezmenšenú mieru tepelnej energie z našich elektrární a nahradíme ju čistejšou technológiou, ako napríklad plynom, výrazne zredukujeme emisie z britského elektrárenského priemyslu," poznamenal Clark.

Britská vláda rozhodne dbá na svoju vlastnú radu investovať do alternatívnych zdrojov energie. Krajina bude investovať 1,22 miliárd dolárov (1,12 miliárd eur) v priebehu nasledujúceho dva a pol roka. Väčšina z týchto peňazí poputuje na vývoj pobrežných veterných elektrární.

coal-plant-889x593

Tamojšia vláda v súčasnosti skúma možnosti, ako vynútiť zatvorenie ôsmich zostávajúcich tepelných elektrární na uhlie do roka 2025. Jendou z možností by bolo zmeniť takzvaný Emission Power Standard, teda štandard pre emisie z elektrární, ktorý stanovuje ročný limit na emisie oxidu uhličitého z tepelných elektrární. Británia by ho musela zmeniť tak, aby spomenuté elektrárne neboli schopné tento limit splniť.

Znečistenie ovzdušia by tiež v budúcnosti mohlo spraviť z tepelnej energie neziskovú komoditu, čo by zapríčinilo prirodzenú likvidáciu tepelných elektrární, a to skôr, než v dedaline stanovenom vládou.

Zdroj článku, fotografií: inhabitat.com, zdroj titulnej fotografie: 4Ever.sk/atl.semtechsolutions.com

Pridať komentár (0)