Brnen­ský Coda­sip dosia­hol to, čo len málo naši­ch star­tu­pov

Jan Sedlák / 12. mája 2014 / Tools a produktivita

Brnen­ská spo­loč­nosť Coda­sip, kto­rá minu­lý týž­deň ohlá­si­la inves­tí­ciu 2,8 mili­ó­na dolá­rov od Cre­do Ven­tu­res a spo­lu­za­kla­da­te­ľov AVG a Avast, už má zákaz­ní­kov medzi význam­ný­mi celo­sve­to­vý­mi spo­loč­nos­ťa­mi. Záro­veň plá­nu­je rých­lo roz­ší­riť vývoj a obchod­nú expan­ziu v nie­koľ­ký­ch kra­ji­ná­ch po celom sve­te.

Veľkým stredoeurópskym zákazníkom Codasipu je AVG Technologies. "Ďalšími zákazníkmi a partnermi sú nadnárodní výrobcovia spotrebnej elektroniky, najmä chytrých telefónov," odkazuje pre Connect.cz bez väčšieho upresnenia spoluzakladateľ a šéf Codasipu Karel Masařík.

Od začiatku roka máme obchodné zastúpenie v Silicon Valley, v Spojených štátoch sme podpísali kontrakt s distribútorom, obchodné Zastúpenie máme aj v Izraeli, dokončujeme rokovania o zastúpení na Taiwane a začíname jednať o vytvorení pobočky v Japonsku," hovorí Masařík.

Vývoj v blízkosti slovenských univerzít

Čo ale na tuzemskej pôde zostáva, je špecializovaný vývoj, ktorý firma plánuje zachovať v blízkosti tuzemských univerzít. Z nich sa okrem iného regrutujú schopní zamestnanci. "Aktuálne máme 20 vývojárov. Do konca roka kvôli požiadavkám na rozšírenie produktu zo strany nadnárodných telekomunikačných spoločností plánujeme prijať ďalších 10 programátorov, v budúcom roku ďalších 10, "opisuje riaditeľ Codasipu.

Podľa jeho slov je ťažké dobrých programátorov nájsť , pretože  sa " jedná sa o veľmi špecializovanú technológiu , ktorá nemá v strednej Európe obdobu ". Codasip vyvíja nástroje , pomocou ktorých je možné navrhovať dizajn procesorov ( ASIPM ).

Codasip je ukážkový univerzitné spin - off . Karel Masařík na projekte začal pracovať v roku 2005 v rámci svojej dizertačnej práce na Fakulte informatiky VUT. " Pretože sa našiel zákazník v Rakúsku , ktorý vyrábal aplikačné špecifické procesory pre digitálne spätné zrkadlá pre automobilku Mercedes a tento zákazník potreboval v relatívne krátkom čase mať návrhový nástroj pre ASIPM k dispozícii , bolo potrebné posilniť programátorský tím, " opisuje Masařík začiatky jeho spoločnosti .

Vývoj preto od polovice roka začala financovať firma ApS Brno v rámci novej divízie , ktorú Masařík viedol. Transformácia sa do samostatnej spoločnosti vyvinula z postupného rastu a expanzie.

Zdroj: zive.cz

Pridať komentár (0)