Brno sa stá­va kyber­ne­tic­kým cen­trom CEE

Martin Kráľ / 24. januára 2015 / Tools a produktivita

Fakul­ta elek­tro­tech­ni­ky a komu­ni­kač­ný­ch tech­no­ló­gií spus­tí samos­tat­ný štu­dij­ný odbor zaobe­ra­jú­ci sa kyber­ne­tic­kou bez­peč­nos­ťou. Bude sa volať Infor­mač­ná bez­peč­nosť a prvý semes­ter začne už ten­to rok na jeseň. Zatiaľ pôj­de o baka­lár­ske štú­dium, VUT však rie­ši nad­vä­zu­jú­ci magis­ter­ský odbor ale­bo budú­ce prí­pad­né pre­ve­de­nie na päť­roč­né inži­nier­ske štú­dium.

 

Výučba kybernetickej bezpečnosti nie je na českých technických vysokých školách nič nové a prelomové. Univerzity však produkujú najmä technicky zameraných absolventov. Napríklad takých, ktorí môžu hneď nastúpiť do AVG a ďalších podobných spoločností. VUT preto s novým odborom nechce ostatným fakultám a školám konkurovať a na bezpečnosť sa pozerá z trochu iného uhla pohľadu.

Predstavu o výučbe si je možné urobiť z prehľadu niekoľkých predmetov: aplikovaná kryptografia, matematika, hardware počítačových sietí, architektúra sietí, počítačová kriminalita a kybernetická bezpečnosť, softvérové právo, manažment, mikroekonómia, komunikačné technológie, pravdepodobnosť a štatistika, multimediálne služby a podobne.

Alokácia bezpečnostného odboru do Brna sa javí ako dobrá voľba. V tomto smere sa celá oblasť rýchlo rozvíja a VUT môže spolupracovať a už aj spolupracuje s niekoľkými firmami. Už teraz robí na projektoch napríklad so spoločnosťami inve-Tech, ESET, Honeywell či OKsystem. Rozbehnuté sú tiež ďalšie mená ako Red Hat, IBM a AT&T.

VUT sa každopádne otvára aj ďalší možný priestor. V Brne totiž začalo fungovať Národné centrum kybernetickej bezpečnosti (NCKB), ktoré má o absolventov záujem. V hre je tiež založenie kybernetickej arény CyberGym.

VUT takisto verí v to, že môže byť dobrým dodávateľom ľudí do štátnej sféry. V Česku začiatkom roka začal platiť nový zákon o kybernetickej bezpečnosti az tohto pohľadu tak budú potrebovať ľudí, ktorí sa v kybernetickej bezpečnosti vyznajú nielen z pohľadu technického, ale aj legislatívneho a ekonomického.

ESET má určite na to, aby v spolupráci s FIIT (a inými fakultami) vytvoril obdobný kybernetický odbor, ktorý bude produkovať množstvo kvalifikovaných ľudí schopných v budúcnosti vybudovať  ''druhý ESET''.

 zdroj: zive.cz

Pridať komentár (0)