Bude mať Euró­pa nové­ho líd­ra v clou­do­vý­ch služ­bá­ch?

Kika Besedičová / 25. augusta 2014 / Lifehacking

Fran­cúz­sky Atos už v máji avi­zo­val kúpu ďal­šie­ho fran­cúz­ske­ho gigan­ta Bull SAS ale­bo jed­no­du­cho iba “Bull”. Aké to bude mať násled­ky?

Predaj Bullu Atosu bol pred pár dňami odobrený aj francúzskymi štátnymi inštitúciami. Nová akvizícia má pomôcť Atosu, stať sa pravdepodobne jednotkou na poli cloudových služieb, cybersecurity a big data v Európe. Ku akvizícií došlo v rámci veľkých nákupov od Atosu (Cambridge Technology Partners - švajčiarska konzultačná IT spoločnosť). Bull je jedným z lídrov v Európe v oblasti cloudových služieb, cyberseurity a big data, je aj vlastníkom super počítača (pozri titulku), ktorý má strategickú hodnotu, nakoľko Atos ašpiruje na európsku jednotku v už spomínaných segmentoch. Spojenie týchto dvoch spoločností vytvorí tím 2.000 expertov na cybersecurity - iba Bull prinesie svojich 9.200 zamestnancov do Atosu, kde sa najbližšie mesiace využijú na integráciu oboch firiem.

Ak sa pozrieme na toto spojenie z globálneho hľadiska, je to zaujímavým krokom ako sa francúzske IT spoločnosti snažia vstúpiť na globálny trh. Minimálne to vieme brať ako snahu pokryť zvyšujúci sa európsky dopyt po týchto a podobných službách. Atos a Bull boli rešpektovanými lídermi vo svojich oblastiach - aspoň vo Francúzsku, ale aj v Európe. Táto nová entita má posunúť Atos minimálne vo všetkých frankofónnych štátoch na absolútnu jednotku a možnosť začať sústrediť sa na ďalšie medzinárodné trhy Poľsko, Afrika, Brazília..). 

 

 

 

 Zdroj: rudebaguette.com

 

Pridať komentár (0)