Budík priamo z pekla: Buď si istý, že tento vyná­lez zobudí aj naj­väč­ších spá­čov!

Martin Bohunický / 10. januára 2016 / Business

Ľudia nikdy nepres­tanú vymýš­ľať spô­soby, ako spra­viť budík efek­tív­nym.

Opus­tiť vyhriatu posteľ nikdy nie je jed­no­du­ché, špe­ciálne preto, že stla­čiť tla­čidlo “sno­oze” je tak jed­no­du­ché. No budík s náz­vom Rug­gie núti ľudí fyzicky vstať z postele — inak budík v žiad­nom prí­pade nevypne. Diab­lov vyná­lez.

Budík vypneš len tak, že sa posta­víš oboma nohami na pamä­ťovú penu na celé tri sekundy. Neexis­tuje žiadny spô­sob, ako by si ho mohol doty­kom odlo­žiť o pár minút, jed­no­du­cho musíš vstať.

Keď budík úspešne vypneš, posnaží sa ťa zaba­viť rôz­nymi frá­zami a zabrá­niť tvojmu návratu do postele. Pochy­bu­jem, že by to pri mne doká­zal, no ako pokus je to cel­kom milé.

Rug­gie doslova uchvá­til Kicks­tar­ter. Za 7 dní vyzbie­rali tvor­co­via tak­mer 170% cie­ľo­vej sumy a do konca zbierky zostáva ešte 52 dní. To naz­na­čuje, že možno tu máme nábeh na nový rekord! Aj keď vieme, ako tie naj­väč­šie pro­jekty Kicks­tar­teru dopadli. Nie slávne.

Pred­po­kla­daná cena Rug­gie je 99 dolá­rov, ak však kam­paň pod­po­ríš, môžeš túto vychy­távku zís­kať už za 59 dolá­rov.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

zdroj: mashable.com

Pridať komentár (0)