Bus Roots: Eko­lo­gic­ký auto­bus, kto­rý je pohyb­li­vou záh­ra­dou

Lukáš Timko / 12. septembra 2015 / Tools a produktivita

Fanú­ši­kom WHO Farm pro­jek­tu a iný­ch šia­le­ný­ch eko­lo­gic­ký­ch nápa­dov sa urči­te bude páčiť Bus Roots — zele­ný streš­ný sys­tém na auto­bu­so­ch navr­hnu­tý Mar­com Castrom Cosi­om.

 

Obrazne povedané: tento projekt zazeleňuje mesto a kovovú neflexibilnú atmosféru modernej hromadnej dopravy napĺňa esenciou prírody. Inými slovami: je to zelená ekologická strecha pre autobus. Prezentovaním nízko-rastúcich rastlín na strechách autobusov si Bus Roots vyslúžilo druhé miesto v súťaži DesignWala Grand Idea. Tento projekt bola Cosiová diplomová práca na New Yorskej univerzite. Jeho predstava na ktorej založil svoju diplomovú prácu a celý tento projekt bola takáto:

 

 

Ak by sme mali záhradu na streche každého zo 4.500 autobusov vo flotile New Yorskej hromadnej dopravy, potom by sme získali 14 hektárov pohyblivej zelenej plochy v meste.“ BioBus mentálne testuje prototyp na svojej streche, ktorý prezentuje na rôznych festivaloch a trhoch. Nie je to len pojazdná príroda, ale hlavne spôsob ako znížiť efekt zvýšenej mestskej teploty.

 

Aké ďalšie výhody majú takéto nezvyčajné zelené plochy?

  • Estetická hodnota

  • Zvýšenie kvality života v meste

  • Akustická a termálna izolácia

  • Redukcia tečúcej vody z búrok

  • Absorpcia CO2

  • Príroda na dosah

  • Vzdelávanie obyvateľov

  • Znovu objavenie nepoužitých mestských plôch

  • Použitie rastlín na neobyčajné projekty

 

Viete si predstaviť niečo podobné na našich autobusoch mestskej hromadnej dopravy?

 

Zdroj: marcocastrocosio.com

Pridať komentár (0)