Bývanie v Bratislave je akútnym problémom. Vallo predstavil plánované riešenia

  • V otázke nájomného bývania má Bratislava obrovský dlh
  • Magistrát hlavného mesta štartuje súťaže na výstavbu nových nájomných bytov
  • Za ideálnych podmienok by sa mala situácia zlepšiť už v priebehu troch rokov
StartitUp/Magistrát hlavného mesta
Magistrát hlavného mesta
  • V otázke nájomného bývania má Bratislava obrovský dlh
  • Magistrát hlavného mesta štartuje súťaže na výstavbu nových nájomných bytov
  • Za ideálnych podmienok by sa mala situácia zlepšiť už v priebehu troch rokov

Mestské bývanie je dlhodobým problémom. V rámci hlavných miest V4 je na tom Bratislava najhoršie a má najnižší počet mestských nájomných bytov. Do tejto situácie sa hlavné mesto dostalo predovšetkým v dôsledku masívneho predávania štátneho majetku do súkromného vlastníctva po roku 1989.

Magistrátu záleží na tom, aby bola Bratislava mestom pre všetkých a preto je jedným z jeho cieľov zabezpečiť dostupné a kvalitné bývanie pre ľudí s priemerným a nižším príjmom, ale aj tých, ktorí nehnuteľnosť vlastniť nechcú.

Viac čítaj TU>>Ceny bratislavských bytov sú závratné. Tisícky eur za meter štvorcový už nie sú ničím výnimočným

Vedenie mesta vstúpilo do riešenia nedostatku nájomných bytov pomerne aktívne a predstavilo komplexný projekt, ktorého cieľom je situáciu riešiť aj z dlhodobého hľadiska. V súčasnosti hrá významnú úlohu v otázke nájomného bývania aj Metropolitný inštitút Bratislavy, ktorý sa rozhodol spustiť architektonické súťaže na výstavbu nových bytových domov.

Pripravujeme tiež rekonštrukcie existujúcich bytov, chystáme koncepciu spolupráce s developermi aj finančnými inštitúciami, aby sme zvýšili počet nájomných bytov v Bratislave,“ vyjadril sa na tlačovej konferencii primátor Matúš Vallo.

Magistrát hlavného mesta
zdroj: Magistrát hlavného mesta

Nájomné bývanie pre každého

Nájomné bývanie je významným pilierom bývania v mestách, ale v hlavnom meste je mimoriadne zanedbané. „Bratislava potrebuje nájomné byty, aby si vedela plniť svoju zákonnú povinnosť poskytnúť náhradné nájomné bývanie obyvateľom reštituovaných domov, ktorých máme v evidencii vyše 500,“ potvrdil primátor.

A napokon, možnosť nájomného bývania je aj významnou motiváciou pre získanie zamestnancov v profesiách, ktoré v Bratislave potrebujeme a v ktorých začíname pociťovať nedostatok ľudí. Hovoríme o mestských policajtoch, učiteľoch, zdravotných sestrách, hasičoch, ale aj zamestnancoch mesta.

Magistrát hlavného mesta
zdroj: Magistrát hlavného mesta

Bratislava je na chvoste aj v rámci strednej Európy

Zo všetkých bytov v Bratislave (vyše 204-tis. bytov) je len približne 1% nájomných bytov (asi 2300 bytov), ktoré sú v priamej správe mesta, alebo v správe či vo vlastníctve mestských častí. Pre porovnanie, Brno má k dispozícii 29-tisíc nájomných bytov, čo je 15% z celkového počtu bytov v meste. A vo Viedni, ktorá buduje nájomné bývanie už od 30-tych rokov, tvoria nájomné byty až 60% bytového fondu. Priemer EÚ, čo sa týka podielu verejných nájomných bytov na celkovom počte bytov, je približne 10%.

Magistrát hlavného mesta
zdroj: Magistrát hlavného mesta

Ambiciózne riešenia do pár rokov

Ambíciou mesta je nastaviť systém výstavby tak, aby vedelo zabezpečovať 200 nájomných bytov ročne počas 10-tich rokov.

„Uvedomujem si, že po 30 rokoch pasivity zo strany predchádzajúcich vedení mesta nie je možné problém za jedno volebné obdobie vyriešiť. Je ale treba začať stavať nájomné byty a pracovať aj na systematickom riešení, aby nájomné byty pribúdali každý rok. Pracujeme na tom od môjho nástupu do funkcie a rozbehli sme všetky procesy tak, aby sme do konca volebného obdobia mohli mať pripravených alebo rozpracovaných približne 1000 bytových jednotiek,“ uviedol Matúš Vallo.

Nové byty chce hlavné mesto získavať viacerými spôsobmi. Vlastnou výstavbou na mestských pozemkoch. Rekonštrukciou mestských nehnuteľností. Nadobudnutím bytov v pripravovaných komerčných projektoch. Výstavbou v spolupráci s partnermi, napr. s finančnými inštitúciami, ktoré na svoje náklady, ale na mestskom pozemku postavia nájomné byty s cenovo dostupným nájmom, ktoré bude následne mesto prenajímať.

Magistrát hlavného mesta
zdroj: Magistrát hlavného mesta

Budovy v dezolátnom stave

S procesom prípravy rekonštrukcií objektov, ktoré sú vo vlastníctve mesta, sme už začali. Konkrétne máme rozpracované objekty v niekoľkých lokalitách, medzi nimi Zámocké schody, Ventúrska, Pri Habánskom mlyne. Zároveň začíname postupne vyhlasovať architektonické súťaže na nájomné bytové domy na mestských pozemkoch. Do úvahy pripadá aj budova na Kozej ulici, ktorá je však v dezolátnom stave a bude potrebovať kompletnú rekonštrukciu.

Viac čítaj TU>>>Lucia Štasselová z tímu Matúša Valla: Bratislavčania sa nájomného bývania naozaj dočkajú

Magistrát hlavného mesta
zdroj: Magistrát hlavného mesta

Prvá spustená architektonická súťaž

Prvá súťaž na nájomný bytový súbor na Terchovskej ulici bude v najbližších dňoch zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania.

Súťažné podmienky schválila Slovenská komora architektov, v porote sú významní českí a slovenskí architekti. Zadaním je nájdenie vhodnej formy pre bytový súbor v lokalite – trojuholníku vymedzenom ulicami Galvániho, Banšelovou a Terchovskou, s veľkosťou približne 5000 m2. Od návrhu vyžadujú, aby územie využil efektívne, ale zároveň s rešpektom k okoliu. Od účastníkov požadujú okrem návrhu samotného bytového domu aj návrh riešenia okolitých plôch na pozemku.

Magistrát hlavného mesta
zdroj: Magistrát hlavného mesta

Mesto chce kvalitný verejný priestor, riešenia rešpektujúce ochranu životného prostredia, pričom minimálne štvrtina pozemku musí byť zelená, zatrávnená plocha. Taktiež od súťažných návrhov očakáva, že architekti navrhnú do exteriéru rôzne herné prvky pre všetky vekové skupiny – deti, dospelých, seniorov.

V súťaži požaduje, aby 5-8% z celkovej podlažnej plochy – čo je 200 až 300 m2 – boli spoločenské priestory, priestory pre zdieľané služby.  Môže to byť klubovňa, ale aj potraviny, lekáreň. Prvý návrh vyjde z návrhov v súťaži, ale na finálne riešenie sa bude mesto pýtať občanov v území formou participácie a jej výsledky zapracuje do výsledného návrhu.

Magistrát hlavného mesta
zdroj: Magistrát hlavného mesta

To, čo obyvatelia okolitých ulíc môžu touto výstavbou získať, je odhlučnenie Terchovskej a Banšelovej ulice, dodatočné parkovacie miesta, novú zeleň a stromy, spoločenské priestory.

Aktuálnym problémom je aj pomoc pre ľudí na ulici

K ďalším akútnym problémom hlavného mesta patrí aj bezdomovectvo, ktoré sa aktívne týka každého obyvateľa mesta. S problémom priamo súvisí nedostupnosť cenovo prijateľného ubytovania. Mnohí ľudia sa ocitnú na ulici práve v dôsledku zlej, alebo traumatizujúcej životnej situácie, alebo zdravotných problémov. To vplýva aj na následné umiestňovanie rodín z krízových centier, kde môžu tieto rodiny stráviť zväčša maximálne šesť mesiacov.

Primátor je presvedčený, že povinnosťou mesta je aj vedieť sa postarať o ľudí a rodiny, ktoré sa prechodne dostali do ťažkej životnej situácie a potrebujú podporu vo forme bývania. Tú im v momentálnej situácii mesto v plnej miere zaručiť nedokáže, ale aktívne pristúpilo k zlepšeniu situácie najmä v nastupujcom zimnom období.

Unsplash
zdroj: Unsplash

Lucia Štasselová sa pre redakciu Startitup vyjadrila, že mesto sa rozhodlo venovať práci s ľuďmi na ulici v rámci nového spusteného programu.

„Momentálne prebieha nábor ľudí, ktorí budú pokrývať prácu v teréne, ktorá v hlavnom meste doteraz absentovala. Snažíme sa teda vystavať terénny sociálny tím a vyčlenili sme viac finančných prostriedkov pre projekty a organizácie zaoberajúce sa touto problematikou,“  potvrdila pre redakciu.

Mesto verí, že vďaka súboru opatrení dokáže zaručiť to, že ľudia odkázaní na pobyt na ulici nebudú ohrození na živote. „Prvé záchranné kroky robíme v lokalitách kde máme záchytné body už teraz. Ide o lokality, kde sa nachádza ubytovňa Fortuna, Kopčianska a Pentagon, kde sa nachádzajú krízové priestory, ktoré využívame okamžite, keď si to situácia vyžaduje. Náročnejšou zložkou je práca s týmito ľuďmi po ich umiestnení, takže aj v tomto ohľade sa snažíme vyčleniť tím pracovníkov,“ upresnila L. Štasselová.

Na záver dodala, že je samozrejmosťou aj finančná rezerva, ktorá sa okamžite vyčleňuje v prípade krízovej situácie, akou sú aj prípadné silné mrazy. Z danej rezervy je mesto okamžite možné postaviť vyhrievané stany, ktoré ľudí na ulici dokážu ochrániť.

Unsplash
zdroj: Unsplash

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech