Čes­ký Social­ba­kers má nové­ho CEO!

Jan Rezab / 2. septembra 2015 / Lifehacking

O dva mesia­ce oslá­vi Social­ba­kers svo­je sied­me naro­de­ni­ny — zho­dou okol­nos­tí bude rov­na­ko sta­rý ako môj syn Miku­láš, kto­rý mal ten­to týž­deň svoj prvý deň v ško­le. Bol to pre mňa abso­lút­ne nový záži­tok, vidieť vlast­né­ho syna v brá­na­ch ško­ly — skú­se­nosť, kto­rú som nikdy neza­žil, ale oča­ká­val.

 

Dnes sa v Socialbakers, spoločnosti ktorú som v roku 2008 spolu s Jiřím Vovesom, Martinom Homolkou a Lukášom Maixnerom založil, deje niečo podobné. Nie je to síce náš prvý deň v škole, ale je to náš prvý deň s Robertom Langom, ktorého vítame v rodine Socialbakers, ako nášho nového výkonného riaditeľa.

Zakladateľ spoločnosti by mal byť schopný rozoznať svoje silné stránky, ale nemal by sa báť čeliť aj tým slabším a dokázať poprosiť o pomoc, pretože skutočne kvalitná spoločnosť vzniká vtedy, keď dáte dohromady ľudí, ktorí sa navzájom dopĺňajú a pomáhajú si. Ak sa vám to podarí, stane sa niečo úžasné. 

 

 

Správnu osobu na pozíciu výkonného riaditeľa sme hľadali takmer rok. Za ten čas som stretol mnoho briliantných ľudí. Keď som však stretol Roberta, bolo mi hneď jasné, že je človek, ktorého hľadáme. Prišiel k nám z Criteo, kde sa vďaka jeho pomoci rozrástla spoločnosť na celosvetovú, ba nedávno vstúpila na akciový trh. Jeho skúsenosti so zvýšením počtu predaja vo viacerých technologických spoločnostiach dokáže tromfnúť iba málokto. Ak chceme Socialbakers dostať do nových výšin, Robert je presne ten, koho potrebujeme.

 

Je to pre mňa veľkým krokom, ako pre každého zakladateľa, ale dôležitá je spoločnosť - rodina Socialbakers. Nervy mi síce pracujú na plné obrátky a neviem, čo nás presne čaká, ale som si istý, že sme sa rozhodli správne. Čo sa mňa týka, nikam neodchádzam. Budem zastávať pozíciu predsedu predstavenstva spoločnosti a sústreďovať sa na našu víziu, vyvíjať produkt, podporovať našich úžasných klientov, tvoriť svetové eventy a zdielať naše skúsenosti s verejnosťou.

Čaká nás mnoho práce ale na cestu pred sebou vykračujeme s nadšením!

Pridať komentár (0)