Chystá sa najväčšia prehliadka slovenského dizajnu. Chce pritiahnuť viac digitálnych a reklamných tvorcov

  • Národná cena za dizajn po rokoch prechádza veľkými zmenami, ktorými chce reflektovať pestrosť súčasného dizajnu
  • Pribudli nové kategórie, ktoré prinesú vyváženejšiu súťaž
BeFunky-collage - 2020-06-22T103239.987
Národná cena za dizajn 2020
  • Národná cena za dizajn po rokoch prechádza veľkými zmenami, ktorými chce reflektovať pestrosť súčasného dizajnu
  • Pribudli nové kategórie, ktoré prinesú vyváženejšiu súťaž

Národná cena za dizajn po dvoch rokoch opäť ocení najlepší slovenský komunikačný dizajn. Chce sa však posunúť smerom vpred a poskytnúť väčší priestor digitálnym a multimediálnym projektom či reklamným kampaniam.

„V minulosti sa prihlasovali najmä publikácie či plagáty. To je skvelé, no NCD musí prezentovať široké spektrum dizajnu, ktoré na Slovensku vzniká. Preto chceme pritiahnuť viac tvorcov reklamného či digitálneho dizajnu,” hovorí dizajnér Boris Meluš, tohtoročný kurátor ocenenia.

zdroj: Národná cena za dizajn 2020

Nové kategórie

Problémom boli podľa organizátorov priveľmi všeobecné kategórie, v ktorých sa súťažilo: profesionálny dizajn, študentský dizajn a dizajn s pridanou hodnotou. Vďaka tomu sa často stávalo, že spolu súťažili charakterom výrazne odlišné projekty, napríklad kniha s reklamnou kampaňou. „Chceme, aby sa ceny udeľovali na základe dizajnérskeho žánru,” hovorí Meluš.

Kategórie sa preto po novom rozčlenia do 9 oblastí komunikačného dizajnu: identita, kampaň, knihy a publikácie, digitál, animácia a video, priestor, písmo, obal a objekt, plagát a vizuál. Porota v každej oblasti vyberie maximálne troch nominovaných, z ktorých neskôr vyberie víťazov.

Priestor pre kreatívu

Najlepšie študentské práce budú ocenené samostatne, kategória Dizajn s pridanou hodnotou zase ponesie nové meno – Nové horizonty. Miesto v nej nájdu projekty, ktoré sa vymykajú bežným zadaniam v ostatných oblastiach, ako sú autorské a experimentálne projekty alebo výskum a vývoj v oblasti komunikačného dizajnu. Projekty, ktoré aktívne vstupujú do spoločenských, ekologických tém či inovácií, môže porota oceniť špeciálnou cenou Dizajn s presahom.

Novým ocenením bude Cena za ilustrácie v kontexte dizajnu, ktorú udelí Slovenské centrum dizajnu spolu s asociáciou ilustrátorov ASIL. Spomedzi všetkých ocenených porota udelí aj cenu “Grand Prix” pre dizajnéra/dizajnérku/štúdio roka.

Hodnotenie však bude flexibilné, zoznam ocenení tak môže každý rok vyzerať inak. Ak sa totiž v niektorej oblasti do súťaže neprihlási dostatočný počet kvalitných projektov, porota v nej nemusí ocenenie udeliť.

zdroj: Národná cena za dizajn 2020

Na prihlásenie máš ešte pár dní

Pestrosť, ktorá je cieľom tohtoročnej ceny, sa odrazila aj na zložení poroty, ktorej členovia pochádzajú z viacerých oblastí komunikačného dizajnu. Jej členmi sú kurátorka digitálneho dizajnu z viedenského Múzea úžitkového umenia Marlies Wirth, CEO reklamnej agentúry MUW SAATCHI & SAATCHI Rastislav Uličný, česká grafická dizajnérka Adéla Svobodová, uznávaný poľský dizajnér Jacek Mrowczyk a kurátor NCD 2020 a laureát ocenenia za rok 2016 Boris Meluš.

zdroj: Národná cena za dizajn 2020

Prihlasovanie do NCD 2020 je otvorené do 1. júla. Počas leta z prihlásených projektov porota vyberie nominácie, ktoré budú prezentované na jeseň. Tradičná výstava to však kvôli súčasnej situácii možno nebude. „Uvažujeme o viacerých variantoch. Samotná výstava, či už fyzická alebo v online priestore, však tiež bude odkazovať na zmeny v NCD,“ hovorí Mária Rišková zo Slovenského centra dizajnu, ktoré cenu organizuje.

Prihlasovací formulár, podmienky prihlasovania a viac informácii nájdete na webe: ncd.scd.sk

Vyhlasovatelia súťaže:

Ministerstvo kultúry SR, Slovenské centrum dizajnu

Organizátor:

Slovenské centrum dizajnu

Generálny partner SCD:

J&T Banka

Partner SCD:

Antalis

Partner NCD 2020:

Asociácia ilustrátorov – ASIL
Partner NCD 2020:
Únia grafických dizajnérov Slovenska

Hlavný mediálny partner SCD:

Designum

Zdroj: Národnácenazadizajn2020

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech