Čína zablo­ko­va­la Duck­Duck­Go!

Peter Kováč / 23. septembra 2014 / Tools a produktivita

Veľ­ký čín­sky fire­wall teraz odsta­vil aj vyhľa­dá­vač Duck­Duck­Go, pod­ľa moni­to­ro­va­cej služ­by Gre­at­Fi­re nie je dostup­ný od 3. sep­tem­bra. Duck­Duck­Go, kto­rý za dva dni oslá­vi šies­te naro­de­ni­ny, si zakla­dá na tom, že nesle­du­je svo­ji­ch uží­va­te­ľov ani nija­ko neza­rá­ba na ich dáta­ch. Pre všet­ký­ch pla­tia rov­na­ké pra­vid­lá a dosta­nú tiež zhod­né výsled­ky.

DuckDuckGo zažil veľký boom v polovici minulého roka, keď vyplávali na povrch informácie o tom, ako NSA sleduje internetovú aktivitu. Z DuckDuckGo ale nič nezíska, pretože používateľské dáta neuchováva. Behom chvíle vyhľadávač nespracovával 1,7 milióna dotazov denne, aleokolo 4 miliónov.

Za celý rok 2014 firma napočítala miliardu dotazov. Oproti Googlu so 100 miliardami dotazov mesačne je to samozrejme prcek. O DuckDuckGo je ale počuť čím ďalej častejšie. Teraz sa DDG dostal aj do iOS 8 (Safari), ako alternatíva ku Google, Bingu a Yahoo. Zakladateľ firmy Gabriel Weinberg už na svojom Twitteri potvrdil, že sa jeho vyhľadávač dostal v Číne na čiernu listinu, ale žiadne oficiálne vyjadrenie k tomu nedostal. Zjavne bude prekážkou už spomenutá anonymita a sloboda, ktorá by mohla chudákom občanom ukázať západný lifestyle a odlišné názory...

Čína blokuje 144 z 1000 najnavštevovanejších webov sveta. Vadí jej Google, YouTube, Facebook, Twitter, Blogger, Vimeo, Daily Motion, New York Times, Flickr, Netflix, Dropbox, Archive.org alebo napríklad Red Tube. :)

Zdroj: TNW

Pridať komentár (0)