O čom premýšľajú investori pri hodnotení startupu?

  • Ako sa investori rozhodujú, či do startupu vstúpia alebo nie? Pozreli sme sa na vyjadrenia zo zahraničia a doplnili sme aj názory zo Slovenska.
foto
  • Ako sa investori rozhodujú, či do startupu vstúpia alebo nie? Pozreli sme sa na vyjadrenia zo zahraničia a doplnili sme aj názory zo Slovenska.

Príbehy niektorých startupov skončia skôr ako začali, iným sa podarí uspieť aj bez pomoci. Väčšina však po určitom čase začne tušiť, že to nebude len také jednoduché a určitá podpora by sa zišla. Dostanú sa do bodu, kedy sú pripravení na prijatie investície. Ako však získať pozornosť investora? Ako ho neodradiť hneď pri prvej vete? Podľa čoho sa vlastne investori rozhodujú?

Za procesom investovania je celá veda. Na jednej strane je startup, ktorý akoby sa vzdával časti seba a na strane druhej investor, ktorý vstupuje do pasce neprávneho rozhodnutia. Vyjadrenia investorov o tom ako prebieha proces rozhodovanie sú neskutočne rôznorodé. Niektorí sledujú tvrdé metriky, čísla a rôzne predikcie. Iní zase skôr veria intuícii či pocitu. No najčastejšie je to asi prepojenie týchto protichodných svetov. Nie všetko sa dá vyjadriť číslami a nie všetky predpovede sa aj naplnia. Ako to teda je?

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt investor

foto: Barclays Wealth

Požičali sme si odpovede z Product Hunt LIVE Chat series, kde sa ľudia pýtali na startupové investovanie a kompetentní odpovedali. Vybrané otázky boli položené aj slovenskému želiezku v startupovom investičnom ohnii. CEO bratislavského akcelerátora Flemio Monika Roštárová sa podelila o svoj názor na predložené otázky.

Ako sa rozhodujete o tom, kto získa investíciu?

Michelle Tandler odpovedá za Trinity Venture z pozície spoločníka hovorí: „Som stále spoločníkom, takže definitívne rozhodnutie prijímajú partneri. Pri tom, keď odporúčam konkrétnych zakladateľov v rámci investičných rozhodnutí, je niekoľko vecí, ktoré oceňujem.

1. Keď je zakladateľ zapálený pre vec a verí v dôležitosť a v to, že jeho projekt môže pomôcť ľuďom a podnikom aby boli viac efektívni, produktívni a šťastní.

2. Keď si zakladateľ splnil všetky ´domáce úlohy´- nepripravenosť, neznalosť trhu a priestoru je veľký problém.

3. Keď vidím, že zakladateľ skutočne vsadil na svoj tím a na to čo robia. Rada vidím nasadenie a ochotu prevziať riziko, odvahu ísť s kožou na trh.“

 

Monika Roštárová, CEO Flemio: „Startup vypĺňa dotazník, ktorý je postavený na báze leancanvas biznis modelu. Tiež preferujeme malé tímy pred jednotlivcami. Projekt musí byť v synergii s naším know-how a ostatými startupmi.“

 

 

flemio

Zdroj: flemio.com

Čo sú 3 top atribúty pri rozhodovaní o investovaní. Bez čoho by k investícii nedošlo?

Odpovedá Robert Herjavec, Shark on ABC´s Shark Tank : „Ako prvé je potrebné získať si moju pozornosť. Prvou úlohou po tom ako vkročíš medzi nás je, zaujať nás – ak ma zaujmeš, počúvam! Potom požadujem znalosť čísel a musíš mať drive. Chcem  nezlomného podnikateľa, ktorý je schopný na mňa tlačiť tak silno, ako veľmi chce moju radu a pomoc.“

Monika Roštárová, CEO Flemio: „Originalita nápadu, možnosť získať neférovú výhodu. Doba návratnosti investície. Produktová oblasť.“

Aké kvality hľadáte v zakladateľoch startupu, ktoré sú adeptmi na investíciu?

Lauren Kolodny, riaditeľka Aspect Ventures : „Musím vidieť rovnováhu a prepojenie medzi zakladateľským tímom a riešením. Niektoré z našich podnikov sú založené ľuďmi, ktorí sú výbornými expertmi schopnými na riešenie konkrétneho problému. Iné sú založené ľuďmi, ktorí sú osobne zainteresovaní, prípadne aj osobne zažívajú problém, ktorého riešenie hľadajú. Niektoré majú oboje. Prinajmenšom však musia mať aspoň jedno.“

Monika Roštárová, CEO Flemio: „Vizionárstvo, odolnosť voči stresu, soft skills, tímový manažment, koncepčné myslenie…“

Aký je proces analýzy potenciálnych startupov na investíciu?

Hiten Shah, Co-founder, Crazy Eggs, Kissmetrics, & Quick Sprout odpovedá: „Skutočne neexistuje jedna odpoveď, ktorá by sedela všetkým podnikom. Snažím sa na každý startup pozrieť podnikateľským pohľadom, aby som mu porozumela. Zameranie na podnikateľské základy sa stalo, dokonca aj v tých najskorších fázach vývoja, dôležitejším ako kedykoľvek predtým z dôvodu neustále narastajúcej konkurencie. Myslím, že akcelerátory môžu byť dobré, ale nevidím často zakladateľov  spolupracovať pri ich povinnostiach s niekým, kto si programom už prešiel.“

Monika Roštárová, CEO Flemio: „Analýza žiadosti o členstvo v programe. Osobný pohovor.“

pexels-photo-40120

Zdroj: pexels.com

Je skutočne pravda, že väčšina investorov do 30 sekúnd pitchu vie, či projekt stojí za zváženie?

Bryan Deeter, Partner v Bessemer Ventures, odpovedá: „Tridsať sekúnd je relatívnych. V priebehu pár minút sadá vytušiť nadšenie a vízia tímu a prichádza prvé pochopenie. Po 13 rokoch ako toto robím, mám už dobre vyvinutý senzor na to, ako tím vstúpi a ako prezentujú svoj trhový podiel a produkt. Ale aj tak stále potrebujem plnohodnotné stretnutie v trvaní 30 až 45 minút na to, aby som sa rozhodol. Bolo niekoľko prípadov, kedy som investíciu ponúkol hneď po prvom  stretnutí, ale obyčajne musíme spolu stráviť viac času na to, aby som urobil rozhodnutie. Každý podnikateľ má rôzne štýly a spôsoby a ani jeden konkrétny nie je úplnou zárukou úspechu startupu. S výnimkou, ak je jediným predstavením zakladateľa nevyžiadaný slide deck pitch. Takýmto prípadom  nevenujem žiadnu pozornosť. Je predsa toľko rôznych možností, ako sa so mnou spojiť. Chce,m aby sa zakladatelia prejavili už procese oslovenia.“

Monika Roštárová, CEO Flemio: „Veľa startupov si po pol minúte investor vyradí, ale určite si treba vypočuť celý pitch. My sa zameriavame na startupy v pre-seed fáze. Môže sa stať, že startup ako taký je nastavený zle, ale tím je dobrý a na koncepte sa dá pred vytváraním MVP popracovať.“

Ktoré sú hlavné indikátory pri prezeraní veľkého počtu žiadostí. Ako má vyzerať správna žiadosť o investíciu, aký je ideálny pitch?

Jonathan Teo, Managing Partner v Binary Capital hovorí: „Na toto odpoviem s upozornením, že vždy existujú dodatočné detaily, ktoré treba zvážiť v závislosti na odvetví, v ktorom pôsobí startup .

Sledujem najmä toto:

1. Jednoznačnosť v tom, akú pridanú hodnotu pre zákazníka produkt prinesie na trh a rozdiel medzi tým a zakladateľskou víziou (zakladateľská vízia je mohutnejšia ako produktová vízia a pomáha zistiť či zakladateľ chápe na akú cestu sa vydal).

2. Konzistencia vo vyjadrení pridanej hodnoty pre zákazníka zakladateľom a tým ako produkt či službu opíše zákazník.

3. Tím, ktorý si je vedomý toho, prečo oni rozumejú pridanej hodnote pre zákazníka najlepšie a ako si to udržať.“

Monika Roštárová, CEO Flemio: „Skutočná originalita – veľa projektov si myslí, že sú jediní a nie je to celkom tak. Podoba MVP a reálnosť jeho dosiahnutia v stanovenú dobu. Schopnosť CEO myslieť koncepčne a vedieť vyskladať aspoň základ biznis modelu. Tím musí mať ujasnené, kto je tvárou startupu a mať zadelené úlohy a byť schopný spolupracovať v stresových situáciach. Odhad finančných ukazovateľov. Ideálny pitch je krátky, trefný, k veci. Musia vedieť presne, čo chcú urobiť s investíciou, aká je vízia a koľko peňazí potrebujú, samozrejme tím…tím…tím! (u nás treba minimálne dvoch členov).“

investor

foto: mobile marketing 

Ktorých top 5 otázok si investor zodpovie pred tým, ako prijme rozhodnutie o investovaní do startupu?

Kent Goldman, Founder v Upside Partnership na otázku odpovedal: „Pri stretnutí so zakladateľom sa snažím ho spoznať a pochopiť jeho motiváciu. Chcem  porozumieť tomu, čo je ich hnacím motorom v práci  na ničom čo, úprimne, pravdepodobne skončí neúspechom . Vedia presne čo budujú a čo je ich konkurenčnou výhodou? A potom testujem znalosti. Snažím sa zistiť či ich mentalita je nastavená na učenie. Chcem vedieť, ako reagujú na kritiku a názory v kontrapunkte s ich vlastnými. Nemám určený set piatich otázok, ktoré by viedli k zisteniu uvedených odpovedí. Stretnutia sú riadené konverzácie nie vyšetrovanie. Jednu vec však chcem vypichnúť, ako investor pre seed fázu. Strávim len zlomok času s detailmi produktu práve pre dobro detailov produktu. Tie sa zaručenie zmenia do času, kedy skutočne prebehne investícia.“

Monika Roštárová, CEO Flemio: „Ide skutočne o startup s globálnym potenciálom? Čo je MVP? Spadá projekt do našej oblasti pôsobnosti? Prečo vyhľadal zakladateľ nás – čo očakáva od akcelerácie? Zapadá projekt a jeho tím do našej organizácie a organizačnej kultúry? Vieme za stanovený čas dosiahnuť s daným projektom návratnosť investície?“

Zdroj: medium.comZdroj titulnej foto: YieldStreet

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK