Daj­te fot­kám nový roz­mer!

Snipi / 7. januára 2015 / Business

Nie je to tak dáv­no, čo sa na inter­ne­te obja­vi­la app­ka Drop­pie, kto­rú vytvo­ri­li slo­vá­ci a už tu je app­ka, kto­rá síce nie je zo slo­ven­ska, ale ja osob­ne jej pred­po­ve­dám fakt úspe­ch. Pred­stav­te si pohyb­li­vé fot­ky z novín zo série Har­ry­ho Potte­ra… Teraz si pred­stav­te, že fot­ky kto­ré nafo­tí­te si zacho­va­jú pohyb a kto­koľ­vek ten pohyb môže vidieť. To je FYU.SE

 

Nainštaloval som si teda appku FYU.SE a hneď mi bolo jasné, že toto je cesta, ktorou sa veľmi veľa sociálnych sietí isto vyberie. Sám predpokladám, že to buď okopíruje, kúpi, alebo ukradne Facebook prípadne Instagram, v každom prípade je to asi jedno, pretože nie je to nič, čo by sa nedalo zvládnuť.

Vtip je v tom, že vy vyfotíte objekt (seba, kamoša, lokalitu), pričom hýbete telefónom zľava doprava, alebo zhora dolu, prípadne naopak, to je fakt jedno, a výsledkom je fotografia, ktorá zachytí nielen panoramatickú fotku, ale napríklad pohyblivú selfie, výnimočný objekt, prípadne čokoľvek, čo odfotíte.

 Zdroj: snipi.sk

Pridať komentár (0)