Darcom orgánov sa staneš bez vysloveného súhlasu. Švajčiarsko ohlásilo novinku

  • Vyše 62 % voličov odsúhlasilo nový transplantačný zákon
  • Ľudia sa vo Švajčiarsku stanú darcami aj bez súhlasu
operácia
Pixabay/sasint
  • Vyše 62 % voličov odsúhlasilo nový transplantačný zákon
  • Ľudia sa vo Švajčiarsku stanú darcami aj bez súhlasu

V poslednej dobe sa stále viac dostávajú do popredia otázky spojené s transplantáciou orgánov či tkanív. Najväčší rozmach zažíva transplantačná medicína v posledných desaťročiach.

Je to dané rozvojom chirurgických techník či vývojom nových technológií. Transplantácia orgánov je v súčasnej dobe jednou z možností terapie chronického zlyhania rôznych orgánov, ako je napríklad pečeň či obličky.

V prevažnej väčšine prípadov sa vykonáva transplantácia od zosnulých darcov, menej častejšie od živých darcov, ktorými sú najčastejšie príbuzní chorého. S rozvojom tohto odboru sa súčasne objavujú aj otázky ekonomické, etické a legislatívne. Tie sa dostali na stôl aj vo Švajčiarsku.

Tamojší voliči v jednom z troch referend dali zelenú novému transplantačnému zákonu, na základe ktorého bude možné odobrať orgány zosnulej osobe aj vtedy, ak s tým počas života výslovne nesúhlasila. Informuje The Guardian.

Doteraz boli transplantácie možné len vtedy, ak s tým darca pred smrťou jednoznačne súhlasil. Oponenti tvrdia, že novela nič nezmení, pretože príbuzní môžu naďalej brániť darovaniu orgánov, ak majú podozrenie, že zosnulý by nechcel byť darcom. Na konci roka 2021 čakalo vo Švajčiarsku, kde žije približne 8,6 milióna ľudí, na transplantáciu orgánov viac ako 1 400 pacientov. Podľa organizácie Swisstransplant minulý rok zomrelo 72 ľudí zapísaných na čakacej listine.

 

Slovensko

V súčasnosti máme na Slovensku 6 transplantačných pracovísk: v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a v Martine. Transplantácie srdca sa vykonávajú v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave.

Pre transplantácie obličiek sú k dispozícii štyri transplantačné centrá nemocníc: v Bratislave, Banskej Bystrici, Martine a Košiciach. Transplantácie pečene sa vykonávajú v Transplantačnom centre Dérerovej fakultnej nemocnice v Bratislave a vo fakultnej nemocnici F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, ktorá ako jediná u nás opätovne vykonáva transplantáciu pankreasu. Transplantácie pľúc sa u indikovaných pacientov zo Slovenska vykonávajú vo Viedni.

Rok 2019 bol najúspešnejší v histórii Slovenska, čo sa transplantácií týka. „Na Slovensku sa urobilo až 259 transplantácii orgánov. Z toho 197krát sa transplantovala oblička, 41krát pečeň a 21 ráz srdce,“ vymenoval hlavný transplantačný koordinátor pre Slovensko Martin Chrastina.

V roku 2020 bolo zachránených spolu 181 pacientov tým, že im bol transplantovaný niektorý zo životne dôležitých orgánov – realizovaných bolo 131 transplantácií obličiek, 19 transplantácií pečene a 27 srdca. Napriek ťažkému pandemickému roku sa na Slovensku podarilo udržať transplantačný program.

Kto môže na Slovensku darovať orgán? 

Darca orgánu môže byť žijúci alebo mŕtvy. Živí darcovia môžu darovať za prísnych legislatívnych podmienok jednu obličku, časť pečene alebo časť pľúc. Jeden mŕtvy darca môže zachrániť alebo významne zlepšiť kvalitu života až siedmim pacientom darovaním orgánov.

V Slovenskej republike upravuje podmienky darovania a transplantácie orgánov, tkanív a buniek zákon 576/2004 Zb. o zdravotnej starostlivosti. Princípom, ktorý platí na Slovensku, je predpokladaný súhlas. To znamená, že potenciálnym darcom sme všetci občania tejto krajiny, ktorí sme neodmietli darovanie orgánov po smrti.

sasint (2)
zdroj: Pixabay/sasint

Podmienkou začatia procesu odberu orgánov je úplná a nezvratná strata všetkých funkcií mozgu potenciálneho darcu (mozgová smrť), keď pacientovi už nie je možné za žiadnych okolností obnoviť jeho funkciu.

  • Prvá transplantácia na Slovensku sa konala v roku 1972. Išlo o transplantáciu obličky a vykonal ju prof. MUDr. Vladimír Zvara, DrSc..
  • V roku 1998 sa na Slovensku začal transplantačný program srdca.
  • Transplantácie sa nedočká v priemere 10 % pacientov.
  • Najviac pacientov je na čakacej listine na obličku. Najviac urgentných príjemcov je na čakacej listine na srdce.
Zdroje: sedemzivotov.sk, MZSR, The Guardian, Swisstransplant

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá