DAR­PA chce zná­so­biť silu ľudí

Techpedia: Harry Gavendová / 17. septembra 2014 / Tools a produktivita

Ame­ric­ká agen­tú­ra DAR­PA ude­li­la grant a poskyt­la zmlu­vu inšti­tú­tu Wyss Ins­ti­tu­te for Bio­lo­gi­cal Ins­pi­red Engi­ne­e­ring na Har­var­de — DAR­PA totiž sto­jí za pro­jek­tom War­ri­or Web prog­ram, kto­rý si vzal na muš­ku tvor­bu exos­ke­le­tó­nu. Nie však hoci­ja­ké­ho, ale špe­ciál­ne­ho, odľah­če­né­ho.

 

Exoskeletón môže mať viacero funkcií – môže ísť buď o pomocnú vonkajšiu kostru či oporný systém, ktorý umožňuje chôdzu telesne postihnutým luďom, alebo je to vonkajšia podpora svalov, ktorá má za úlohu zvýšiť reálnu silu človeka. V tomto projekte ide práve o zvýšenie sily pomocou tzv. Soft Exosuit (voľne ako "ľahký vonkajší návlek - oblek"). Tento oblek využíva robotiku a biomimetiku na rozšírenie sily svojho nositeľa, ale aj zníženie jeho únavy.

Zaujímavosťou je, že namiesto masívnych oceľových a plastových rámov tu nájdeme skôr materiály v podobe počítačom sledovaných textílií, inteligentných textílií, no tiež vláken a vedení, ktoré nositeľovi pomáhajú pri chôdzi. Vďaka tomu sa znižuje ich telesný výkon a šetria si tým energiu. Iným vyústením je to, že nositeľ odnesie na chrbte oveľa väčšie množstvá nákladu na chrbte bez väčšej námahy.

Zdroj: techpedia

Pridať komentár (0)