Dieťa v škôlke, alebo peniaze: Štát dá „neúspešným“ slovenským rodičom kompenzáciu

  • Nárok na kompenzáciu nákladov by mal byť časovo obmedzený
  • Zaniknúť by mal po uplynutí toho školského roka, v ktorom malo dieťa nastúpiť do škôlky
skolka, peniaze
TASR/František Iván, Unsplash/Omid Armin
  • Nárok na kompenzáciu nákladov by mal byť časovo obmedzený
  • Zaniknúť by mal po uplynutí toho školského roka, v ktorom malo dieťa nastúpiť do škôlky

Rodičia, ktorým sa nepodarí umiestniť dieťa od troch do piatich rokov do materskej školy z kapacitných dôvodov, by mohli dostávať kompenzáciu. Vyplýva to z novely zákona o výchove a vzdelávaní z dielne poslancov okolo strany Hlas-SD. Poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli v utorok návrh do druhého čítania.

Návrh má motivovať štát na budovanie siete materských škôl, podporovať rodinu a pozitívne vplývať na výzvy spojené s demografickým vývojom na Slovensku.

„Kompenzácia nákladov spojených s neúspešnosťou pri umiestnení detí do verejnej materskej školy bude podľa predkladaného návrhu realizovaná vo forme rodičovského príspevku,“ uviedli navrhovatelia.

Zákonný zástupca dieťaťa by mal preukázať, že sa neúspešne pokúšal umiestniť dieťa do verejnej materskej školy. Nárok na kompenzáciu nákladov by mal byť časovo obmedzený. Zaniknúť by mal po uplynutí toho školského roka, v ktorom malo dieťa nastúpiť do škôlky.

„Toto časové obmedzenie má slúžiť na to, aby motivovalo zákonných zástupcov aktívne vyhľadávať pre dieťa miesto v materskej škole,“ vysvetlili poslanci.

Nárok má taktiež zaniknúť aj v prípade, že sa podarí dieťa do materskej školy umiestniť priebežne počas školského roka. Zákonným zástupcom by mal byť rodičovský príspevok vyplácaný najviac desať mesiacov.

Kompenzácia by nemala zaniknúť po tom, ako sa dieťa podarí úspešne umiestniť do súkromnej materskej školy. „Pri súčasnom nastavení cien školného za súkromné materské školy bude priznaný rodičovský príspevok vo väčšine prípadov predstavovať iba čiastočnú kompenzáciu,“ skonštatovali navrhovatelia.

Materská aj pre mamičky

Novinky sa však chystajú aj v prípade materskej dovolenky, na ktorú má v súčasnosti nárok žena, ktorá v posledných dvoch rokoch pred samotným pôrodom bola nemocensky poistená, a to najmenej 270 dní.

Podľa návrhu poslancov NR SR Vladimíry Marcinkovej (SaS), Vladimíra Ledeckého (SaS) a Tomáša Lehotského (SaS) na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení, by nárok na materskú mohli mať už aj matky, ktoré sa ešte nestihli zamestnať, prípadne tie, ktoré len ukončili štúdium na vysokej či strednej škole.

Na základe navrhovanej legislatívnej úpravy, ktorú predkladáme, sa do doby 270 dní započíta taktiež doba štúdia na strednej škole alebo vysokej škole považovaná za sústavnú prípravu na povolanie podľa § 10, ak poistenkyňa získala týmto štúdiom príslušný stupeň vzdelania. Z navrhovanej úpravy vychádza, že podmienkou na to, aby sa poistenkyni zarátavalo štúdium na strednej alebo vysokej škole do 270 dní nemocenského poistenia v dobe dvoch rokov, je nevyhnutné, aby toto štúdium bolo úspešne ukončené,“ uvádza skupina poslancov v dôvodovej správe.

Z toho vyplýva, že zásadnou podmienkou má byť úspešné ukončenie školy. Ako podotýka portál Finsider, nie je vôbec jasné, z čoho sa bude počítať výška materskej dávky, keďže nemocenské poistenie platia len zamestnanci, podnikatelia či dobrovoľne poistení ľudia.

Z návrhu nie je zrejmé, či má dotyčná chodiť na brigády alebo popri škole pracovať, alebo sa 270-dňové „nemocenské poistenie“ započíta automaticky v podstate za nič, po úspešnom ukončení školy.

„Cieľom predkladaného návrhu zákona je rozšírenie okruhu poistenkýň, ktoré majú nárok na materské s dôrazom na tehotné ženy a matky tesne po ukončení štúdia. Tento krok môže slúžiť ako motivácia najmä mladých žien k materstvu po úspešnom skončení strednej alebo vysokej školy,“ uvádzajú poslanci ďalej v dôvodovej správe.

Zdroje: TASR, NR SR, Finsider

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá