Dnes urči­tě nejb­láz­ni­věj­ší video co jste viděli

Šandi / 19. augusta 2014 / Tools a produktivita

Viděli jsme již množ­ství map­pin­go­vý­ch pro­jek­cí, ale toto demo posou­vá lať­ku do nové dimen­ze. Po dopo­ze­ra­ní toho­to videa jsme zůs­ta­li pár minut v šoku a bez řečí. Pokud se to sta­ne i vám, zna­me­ná to jen jed­no. Sha­re it!

 

 

 

Pridať komentár (0)