Do Aero­Mo­bi­lu vstu­pu­je nový inves­tor!

Nikola Brehová / 5. apríla 2017 / Business

zdroj: aeromobil.com

Spo­loč­nosť Aero­Mo­bil, ozná­mi­la, že uzav­re­la v tých­to dňo­ch roko­va­nia o novej finanč­nej inves­tí­cii od pri­vát­ne­ho inves­to­ra Pat­ric­ka Hes­se­la, zakla­da­te­ľa a výkon­né­ho ria­di­te­ľa spo­loč­nos­ti c2i, výrob­cu kom­po­zit­ný­ch die­lov pre letec­ký a auto­mo­bi­lo­vý prie­my­sel.

Tento vývoj udalostí je súčasťou prebiehajúcej iniciatívy AeroMobilu posilniť kapitálové zdroje spoločnosti a pripraviť unikátne lietajúce vozidlo do predaja a výroby.

Nový investor v spoločnosti AeroMobil, Patrick Hessel, bol v roku 2015 EY Podnikateľom roka na Slovensku a počas posledného týždňa predal 50,1% spoločnosti c2i firme LG Hausys, ktorá vyrába odľahčené automobilové komponenty v rámci skupiny LG. c2i je jedným z kľúčových technologických partnerov a dodávateľov komponentov pre AeroMobil a obe spoločnosti už spolupracujú niekoľko rokov.​

foto: aeromobil.com

Vďaka novej investícii spoločnosť onedlho dokončí a predstaví fyzický model, ktorý bude veľmi blízko finálnemu produktu pre sériovú výrobu. Pomocou doterajších investícií do virtuálneho modelu sme výrazne zredukovali riziko nutnosti viacerých dodatočných iterácií návrhu. Výsledkom našej inžinierskej a analytickej práce je veľmi presný obraz toho ako náš produkt bude fungovať a zároveň sme presvedčení, že vozidlo, ktoré predstavíme sme schopní dodať bez výraznejších zmien,“  povedal spoluzakladateľ a CEO spoločnosti Juraj Vaculík​

Pokročilý stupeň virtuálneho dizajnu, simulácií a výpočtov na mňa urobil výrazný dojem. Už počas predchádzajúcich dvoch rokov, AeroMobil 3.0 ukázal svoje letové a jazdné schopnosti. Moja investícia umožní spoločnosti prechod do výroby a produkcie najnovšieho modelu a jeho prototypov. Team, ktorý sa zišiel v AeroMobile je absolútne unikátny a má obrovský potenciál dosiahnuť globálnu zmenu v osobnej doprave,“ povedal Patrick Hessel​

Medzinárodný tím viac ako šesťdesiatich expertov z automobilového a leteckého priemyslu z ôsmich krajín sveta, v ktorých prevažujú odborníci zo Slovenska a Čiech o niekoľko dní predstaví výsledky svojej práce – nový model AeroMobilu vo verzii show car. Toto vozidlo bude súlade s  existujúcou reguláciou pre cestnú a leteckú dopravu a bude predstavovať významný míľnik vo vývoji svetovo ojedinelého vozidla určeného pre dopravu na ceste i vo vzduchu.

tlačová správa

Pridať komentár (0)