Do projektu Aliancie Európskych univerzít sa prihlásili 2 slovenské vysoké školy. Ani jedna z nich však neuspela

  • Do projektu Aliancie Európskych univerzít sa zapojilo 57 vysokých škôl
  • Sedemnásť z nich bolo úspešných a počas troch rokov dostanú 5 miliónov eur na realizáciu svojich plánov
  • Slovenské univerzity v prvom kole neuspeli
BeFunky-collage (1)
pixabay.com
  • Do projektu Aliancie Európskych univerzít sa zapojilo 57 vysokých škôl
  • Sedemnásť z nich bolo úspešných a počas troch rokov dostanú 5 miliónov eur na realizáciu svojich plánov
  • Slovenské univerzity v prvom kole neuspeli

Vysoké školy sa začali spájať do Aliancie Európskych univerzít. Ide najmä o lepšiu spoluprácu či dosiahnutie väčšej kvality v rámci výučby a poskytovania služieb. Univerzity sa môžu vďaka aliancii navzájom inšpirovať a pomôcť si. Nebude to však zadarmo.

Cesta do aliancie si vyžaduje niekoľko krokov, ktoré musí každá univerzita splniť. Zo slovenských vysokých škôl sa do projektu zapojila Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a UPJŠ v Košiciach. Medzi úspešných uchádzačov sa však nedostala ani jedna z nich.

Kde bol problém objasnil doc. Drahoslav Lančarič, prorektor SPU pre strategický rozvoj: Musíme sa zamyslieť nad podnetmi, ktoré nám poskytli externí hodnotitelia a v ďalšom kole urobiť všetko preto, aby sme boli úspešní.“

zdroj: pixabay.com

Napriek neúspechu sa univerzity chcú do projektu opäť  zapojiť. Druhé kolo bude vyhlásené už v októbri tohto roka. Na podanie prihlášok budú mať čas do februára 2020.

Prečo sa neprihlásili aj iné slovenské univerzity?

Dôvody boli rôzne, organizačné, administratívne či časové. Veľa vysokých škôl nestihlo pripraviť kvalitný projekt, ktorý by spĺňal podmienky Aliancie Európskych univerzít.

Univerzita Komenského sa do prvého kola výzvy Aliancie európskych univerzít neprihlásila. Z časových dôvodov sme nestihli zostaviť alianciu, ktorá by vypracovala kvalitnú žiadosť. Do aliancie, ktorá sa chce uchádzať o podporu, sme boli prizvaní zahraničným partnerom, hlavná iniciatíva bola na jeho strane. Pri ďalšej výzve sa Univerzita Komenského v Bratislave chce prihlásiť. Spolupráca by v období niekoľkých rokov mala viesť k vytvoreniu spoločných medzinárodných študijných programov. Zvýšila by sa nielen mobilita nielen našich študentov, ale aj vyučujúcich,“ objasnil Jozef Tancer prorektor pre medzinárodné vzťahy Univerzity Komenského.

zdroj: pixabay.com

Podobne je na tom aj Slovenská technická univerzita v Bratislave, ktorá chce podať prihlášku na jeseň tohto roka. Alianciu vníma ako dobrú príležitosť na presadzovanie záujmov rozvíjania slovenskej vedy a výskumu. Dôležité je, aby sa do programu prihlásila so špičkovým projektom, ktorý bude mať šancu uspieť.

Viac čítaj TU>> Nový rebríček najlepších vysokých škôl odhaľuje realitu nášho školstva 

Na projekte pracovali dva roky  

Niektorým úspešným uchádzačom trvala príprava až dva roky. Príkladom môže byť Karlova univerzita v Prahe. Proces zapojenia sa do projektu obnáša spoluprácu vedcov, študentov a ľudí z praxe, ktorí reagujú na súčasné problémy v Európe. V najbližších troch rokoch dostanú vybrané univerzity až 5 miliónov eur, aby mohli realizovať svoje plány.

Cieľom je vytvoriť spoločnú dlhodobú stratégiu zameranú na udržateľnosť a európske hodnoty.  Tie sa týkajú vzdelávania, výskumu a inovácií. Minimálne 50% všetkých študentov by malo tiež absolvovať istý druh mobility, a to fyzickú, virtuálnu alebo kombináciu oboch. Na tomto princípe funguje práve program ERAZMUS+.

zdroj: erasmusplus.sk , ec.europa.eu

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK