Do roku 2020 na Zemi vymrú 2/3 tretiny zvierat

  • Budúcnosť momentálne vyzerá bezútešne, nie je však ešte príliš neskoro.
titulna
  • Budúcnosť momentálne vyzerá bezútešne, nie je však ešte príliš neskoro.

Naša planéta vstupuje do novej éry, tzv. antropocény, kedy ľudská aktivita ohromne a nezvratne zmenila geológiu a ekosystémy Zeme. Spolu s meniacou sa atmosférou, pôdou, oceánmi a lesmi má tento svet oveľa menej divej zvery. Dokonca je možné, že budeme svedkom najväčšieho masového zániku divokej zveri od čias dinosaurov.

V správe „Žijúca planéta,“ od Svetového fondu na ochranu prírody (World Wide Fund for Nature – WWF) a Zoologického spolku Londýnu (ZSL) sa odhalilo, že svetová populácia rýb, vtákov, cicavcov, obojživelníkov a plazov smeruje k zníženiu o 67 % do roku 2020. Počet divej zveri už i tak klesol o 58 % medzi rokmi 1970 a 2012. Tieto údaje boli predpovedané na základe populácie 3 700 rôznych druhov stavovcov po celej Zemi. Ide o najobsiahlejší prieskum ohľadom prírody na svete, aký bol kedy zostavený.

3

foto: brightside.me

Najväčšou príčinou vykynoženia bude strata ich prirodzeného prostredia. Podľa WWF je väčšina deštrukcie a degradácie spôsobená neudržateľným poľnohospodárstvom, priemyselnou infraštruktúrou, ťažbou, vytváraním elektrickej energie a obchodným rozvojom. Ďalšie kľúčové faktory zahŕňajú prílišné vykorisťovanie, pytliactvo, znečistenie a zmenu klímy. Správa ďalej tvrdí, že druhou najväčšou výzvou bude dostatočná potravinová zabezpečenosť. Naša raketovo rastúca svetová populácia sa bude musieť naučiť z roka na rok vyžiť z čoraz menších zdrojov, keďže každoročne dochádza k zníženiu poľnohospodársky využiteľnej pôdy.

5

foto: brightside.me

Hoci však žijeme na kraji, všetko ešte nie je stratené. Toto sú zatiaľ iba poklesy – nie vyhynutia, a preto by mali byť budíčkom pre jednotlivé krajiny pre zotavenie. Pokiaľ si myslíš, že to ľudia vzdali ešte predtým, než to skúsili, spomeň si, že pred pár mesiacmi sme mohli vidieť Klimatický summit v Paríži, na ktorom sa 195 krajín dohodlo na obmedzení emisií oxidu uhličitého. Ďalej tu bol Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), ktorý úspešne dokázal zvýšiť úroveň ochranu žralokov, rají, šupinavcov, gekónov, afrických šedých papagájov a ďalších ohrozených druhov.

Pokiaľ vlády, priemyslové podniky a samotní občania budú ďalej pokračovať v týchto snahách, osud planéty bude oveľa menej bezútešný. Pokiaľ.

Celú reportáž si môžeš prečítať tu a jej krátky sumár zas tu.

6

foto: brightside.me

zdroj: iflscience.com, zdroj titulnej fotografie: iflscience.com

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech