Dobrý zamestnávateľ vie naplno využiť potenciál svojich zamestnancov, tvrdí úspešná projektová manažérka

  • Zuzana Bukovinová pôsobí ako projektová manažérka vo firme GoHealth
  • Otvorila sa a hovorila aj o tom, ako vníma pozíciu žien v IT
Archív: Zuzana Bukovinová
Archív: Zuzana Bukovinová
  • Zuzana Bukovinová pôsobí ako projektová manažérka vo firme GoHealth
  • Otvorila sa a hovorila aj o tom, ako vníma pozíciu žien v IT

Pracujete v technologickej firme, toto odvetvie sa ešte aj dnes pokladá za dominantu mužov. Ako sa cítite ako žena na takejto pozícii?

Cítim sa komfortne. Nevnímam rozdiel či spolupracujem s mužmi či ženami ako majoritou, ale skôr sa snažím vnímať osobnosť jednotlivých členov tímu a podľa toho spolupracovať. Myslím, že dnes máme veľa predsudkov voči čiste ženskému či čiste mužskému kolektívu, no je dobré, ak pri práci na to neprihliadame. Naviac, každá firma má svoje hodnoty a kultúru, a teda u nás vnímame nové kolegyne veľmi pozitívne a sme za ne veľmi radi, takisto súčasným kolegyniam dávame priestor pre ich rast rovnako ako ich kolegom.  

Súhlasím, že toto odvetvie má aktuálne prevažne mužské zastúpenie, avšak myslím si, že v posledných rokoch sa to zlepšuje. Aj keď ešte nie je citeľné, že žien v IT výrazne pribúda, vznikajú rôzne iniciatívy, ktoré ponúkajú možnosť talentovaným ženám vzdelávať sa v tejto oblasti aj mimo štúdia na vysokej škole.

Čo vás pritiahlo práve do technologickej spoločnosti?

Mala som šťastie, bola to taká zaujímavá zhoda okolností. V poslednom semestri na vysokej škole v Brne som pomáhala bratislavskému startupu JobAngels s jeho rozšírením pôsobenia do Českej republiky. Bola to veľmi hodnotná skúsenosť, za ktorú som vďačná, no vedela som, že oblasť predaja a business development nie je to, kde sa chcem dlhodobo rozvíjať.

Naviac môj priateľ, v súčasnosti už manžel, tiež dostal zaujímavú ponuku na Slovensku. Creatix (v súčasnosti GoHealth) v tom čase inzeroval pracovnú pozíciu junior business analytika cez JobAngels pre svoje projekty, kde ma zaujala nerutinná práca, veľa komunikačnej, analytickej činnosti, možnosť pracovných ciest do Chicaga a práca v angličtine. Keďže som študovala ekonomiku a manažment v angličtine a na výmennom pobyte v USA som študovala projektový manažment, táto práca mi prišla ako výborná príležitosť na prvý full-time job.

zdroj: Archív: Zuzana Bukovinová

Tušili ste niekedy, že skončíte práve na takejto pozícii?

Počas môjho štúdia som nikdy nepremýšľala nad oblasťou IT. Akoby som to automaticky vnímala, že to nie je nič pre mňa, keďže som to neštudovala. Mala som predsudok, že iste je to iba pre vyvolených super inteligentných ľudí a zároveň nič ma k tomu „neťahalo“, a teda zamýšľala som sa nad štandardnými pozíciami po vyštudovaní ekonomického zamerania. Popri škole som pracovala na účtovníckom oddelení, neskôr, ako som spomínala, som sa venovala business developmentu.

V spoločnosti GoHealth pôsobíte ako projektová manažérka, čo vás na vašej práci najviac baví a napĺňa?

Napĺňa ma najviac asi to, že ak sa podarí uspokojiť všetky zainteresované strany pri dodávke projektu a ja mám možnosť veci do istej miery ovplyvniť, aby sme to dosiahli. Teda, spokojný je klient, lebo má produkt v kvalite akú požaduje, za rozpočet a čas, aký očakával. Ak je spokojný tím ľudí, ktorý na projekte participoval, teda, požiadavky boli jasne odkomunikované, tím nebol nútený pracovať pod stresom a mal k dispozícii všetky potrebné prostriedky a dokázali sme pritom rozvíjať jednotlivé talenty. Ak sa teda toto podarí, tak je spokojná ako firma, tak aj ja.

V čom spočíva váš bežný pracovný deň?

V práci zažívam cca 20 % rutinných činností. Zvyšok sa odvíja od projektov, tímov, s ktorými spolupracujem a prichádzajúcich požiadaviek. Avšak bežné činnosti zahŕňajú internú či externú komunikáciu, koordináciu činnosti, vedenie stretnutí s tímami, zabezpečenie dodávky projektu podľa nastavených očakávaní, vylepšovanie procesov a ich dokumentáciu.

zdroj: Archív: Zuzana Bukovinová

Čo by ste odkázali mladým ženám, ktoré majú ambíciu presadiť sa vo svete technológií či IT?

Aby začali malými krokmi. Týka sa to jednak technických (napr. developer) či netechnických pozícií (projektový manažér, QA analytik). V súčasnosti je dostupných veľa kurzov či iného edukačného materiálu pomocou akého si je možné vyskúšať konkrétne činnosti, ktoré takýto typ práce zahŕňa. Potom postupne pokračovať, stať sa členom komunít rozvíjajúcich tieto IT zručnosti a podieľať sa na prvých projektoch. 

Čo považujete ako projektová manažérka za najväčšie výzvy, akým musíte denne čeliť?

Byť schopná sa správne rozhodnúť, ak veci nejdú podľa plánu, byť empatická a asertívna zároveň.

Čo pre vás v začiatkoch predstavovalo najväčšie prekážky?

Určite to, že som nemala absolútne základy v tom, ako veci v tomto odbore fungujú, aké sú závislosti činností pri dodávke projektov, ako správne veci odkomunikovať smerom ku klientovi a tímu. Naviac som bojovala s veľkým množstvom neznámej terminológie.

zdroj: Archív: Zuzana Bukovinová

Vo firme GoHealth pôsobíte dlhšie, ako sa podľa vás dá najlepšie spoznať dobrý zamestnávateľ, ktorému by mal zamestnanec zostať „verný”?

Otázkou je, aký je dobrý zamestnávateľ. Vo všeobecnosti možno považovať za dobrého zamestnávateľa takého, ktorý zamestnanca dostatočne odmeňuje za vykonanú prácu, zároveň vytvára dobré pracovné podmienky a poskytuje možnosť kariérneho rastu. To posledné ja osobne vnímam ako najdôležitejšie.

Ak zamestnanec vyniká a zamestnávateľ mu dodá všetky prostriedky a takto podporuje jeho osobný aj profesionálny rozvoj, tak to považujem za veľmi dôležité a tým si myslím, že je veľká šanca, že zamestnanec ostane lojálny. Avšak za ešte lepšieho zamestnávateľa považujem takého, ak zamestnanec v začiatkoch až tak nevyniká, no zamestnávateľ vidí jeho potenciál, jeho snahu urobiť pre zlepšenie maximum a podporí ho. Dá mu šancu, čím zamestnanec vyrastie a firma s ním tak, ako to funguje v Creatix (po novom v GoHealth).

V čom zase spočíva dobrý projektový manažér? Ako ho rozpoznať a kto sa podľa vás môže stať dobrým projektovým manažérom?

Je to náročné generalizovať, záleží od typu projektov, štruktúry tímov, nastavených procesov a očakávaní. Dobrý projektový manažér je taký, za ktorým vidno výsledky a spokojnosť všetkých strán. Takisto vie vývoj projektu predvídať, dokáže správne reagovať, nájsť riešenia a empaticky komunikovať, a to aj v prípade, že sa veci nevyvíjajú podľa očakávaní.

Čo by ste odkázali mladým ľuďom, ktorí by chceli odštartovať kariéru v IT?

Aby začali malými krokmi. Týka sa to jednak technických (napr. Developer) či netechnických pozícii (Projekt manažér, QA analytik). V súčasnosti je dostupných veľa kurzov či iného edukačného materiálu, pomocou ktorého si je možné vyskúšať konkrétne činnosti, ktoré takýto typ práce zahŕňa. Potom postupne pokračovať, stať sa členom komunít, ktoré rozvíjajú IT zručnosti, podieľať sa na prvých projektoch a ďalej pracovať na sebe a rásť.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK