Dokonalé objatie naozaj existuje. Experti po prvýkrát opísali, aké má parametre

  • Nová štúdia prišla na to, aké objatie sa radí medzi dokonalé
  • Na experimente sa zúčastnilo celkovo 47 žien vo veku 18 až 43 rokov
  • Zostáva však ešte mnoho otázok o tom, aké posolstvá môže objatie u jedinca sprostredkovať
objatie
Ilustračný obrázok, Unsplash/@priscilladupreez
  • Nová štúdia prišla na to, aké objatie sa radí medzi dokonalé
  • Na experimente sa zúčastnilo celkovo 47 žien vo veku 18 až 43 rokov
  • Zostáva však ešte mnoho otázok o tom, aké posolstvá môže objatie u jedinca sprostredkovať

Objímanie je najbežnejším typom dotyku, s ktorým sa každodenne stretávame. Mnohí však netušia o faktoroch, ktoré ovplyvňujú jeho kvalitu.

Najnovšia štúdia prišla s výsledkami, ktoré mnohým ľuďom objasnia, čo je za dokonalým objímaním, ako informuje portál Science Alert.

Dokonalé objatia

Podľa laboratórnych experimentov vedci zistili, že pandémia spôsobila mnohonásobne väčšiu radosť z objatí, pričom by mali trvať päť alebo viac sekúnd.

zdroj: Unsplash/Cathy Mü

Experimentu sa zúčastnilo celkovo 47 účastníčok, ktoré považovali za príjemné 5 až 10 sekundové objatia. Tie, ktoré trvali jednu sekundu, boli najmenej komfortné. 

Autori štúdie boli výsledkami značne prekvapení. Reakcie na objímanie boli rôznorodé, no počas experimentu si jeho účastníčky zvykli na dlhšie trvajúce objatia, ako informujú vedci na portáli Science Direct.

„Zakaždým sa cítim lepšie,“ informovala jedna účastníčka štúdie. Avšak ďalšej bolo desaťsekundové objatie nepríjemné. 

Vedci odporúčajú, aby sa ľudia držali bližšie k piatim sekundám, pretože mnohí sú zvyknutí práve na takúto dĺžku. Tiež sa zhodli na tom, že krížové objímanie, kedy jedna ruka prejde nad rameno druhej a druhá pod rameno, je bežnejšie.

„Naše zistenia naznačujú, že dlhšie objatia sú príjemnejšie ako veľmi krátke objatia a krížové objatia sú bežnejšie ako objatia okolo krku,“ uviedli autori štúdie.

Značné rozdiely medzi mužmi a ženami

Prebiehajúca pandémia koronavírusu vedcom z časti zmarila ich laboratórny experiment. Nemali možnosť preskúmať, aká je ideálna dĺžka objatí u mužského pohlavia. Avšak skúsili náhodne vybrať 206 ľudí, aby sa spontánne objali a dokázali zistiť výrazné rozdiely medzi ženskými a mužskými účastníkmi.

zdroj: Unsplash/@erikasayssmile

Ženské účastníčky uprednostnili objatie okolo krku, kedy jedna osoba objíma pás a druhá krk. Zatiaľ čo mužskí účastníci preferovali krížové objímanie

Tieto najnovšie zistenia iba podporujú predchádzajúce výskumy, ktoré sa uskutočnili ešte počas roku 1995 a 1999. Počas nich bolo dokázané, že ženy sa objímajú z iných dôvodov ako muži. Pre mužské pohlavie môže ísť o isté uznanie rovnosti.  

Množstvo nezodpovedaných otázok

Pri každom výskume, ktorý sa doteraz uskutočnil, ide iba o isté hypotézy. Zostáva ešte množstvo otázok, ktoré treba zodpovedať o tom, akým štýlom sa ľudia objímajú a aké posolstvo v nich tento dotyk sprostredkuje.

Počas experimentu v reálnom svete vedci zistili, že výškový rozdiel nezohrával pri objímaní žiadnu úlohu v tom, aký štýl objatia si účastníci zvolili. Tento výsledok odborníkov prekvapil, a to vzhľadom na fakt, že výškový rozdiel môže značne sťažiť krížové objímanie. Je toho ešte mnoho, čo o objatiach netušíme, a preto sú potrebné aj ďalšie výskumy.

„Očakávame, že doposiaľ prezentované štúdie poskytnú základ pre budúci výskum príjemných dotykov… najmä pre výskum objatí, ktoré sú veľmi rozšírené, ale stále sú veľmi málo preskúmané,“ uzatvorili autori najnovšej štúdie.

Zdroje: Science Alert, ScienceDirect

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie