E-cigarety verzus tabak má víťaza, vedci porovnali hladiny nikotínu u duálnych fajčiarov

  • Fajčiari sa v týchto dňoch rozdeľujú na dve základné skupiny, tí, ktorí e-cigaretám fandia a tí, ktorí ich nemôžu ani cítiť
  • Vedci v nemocnici mesta San Francisco testovali vplyvy oboch foriem cigariet na telo a psychiku fajčiarov
  • Fajčiari sa v týchto dňoch rozdeľujú na dve základné skupiny, tí, ktorí e-cigaretám fandia a tí, ktorí ich nemôžu ani cítiť
  • Vedci v nemocnici mesta San Francisco testovali vplyvy oboch foriem cigariet na telo a psychiku fajčiarov

Výskumníci z nemocnice v San Franciscu podrobili štúdii 36 zdravých jedincov, ktorí užívajú nikotínové výroby v oboch formách – e-cigarety aj klasické tabakové cigarety. Zaznamenali rozdiely v dĺžke pôsobenia nikotínu, no aj v jeho množstve v telách užívateľov.

Predmetom štúdie bolo aj nutkanie na fajčenie po užití oboch foriem a jeho odchýlky, psychologický efekt uspokojenia po fajčení či rýchlosť odbúravania nikotínu.

Fajčenie e-cigariet distribuuje menej nikotínu

Z výsledkov všetkých participantov štúdie s prihliadnutím na toleranciu odchýlky sa zistilo, že fajčenie elektronických cigariet distribuuje do tela menšiu mieru nikotínu v porovnaní s klasickými cigaretami. Konkrétne výsledky ukazujú mieru nikotínu v plazme fajčiara po užití e-cigarety v množstve 6.1 ± 5.5 ng/ml, pričom pri klasickej cigarete je to až 20.2 ± 11.1 ng/ml.

Rozdiely sa ukázali aj v rýchlosti odbúravania nikotínu a dobe, počas ktorej si organizmus drží najvyššiu hladinu nikotínu. Pri elektronických cigaretách začalo jeho množstvo klesať až pod 6.5 ± 5.4 min., pri klasických cigaretách organizmus odbúraval nikotín už v tretej minúte, konkrétne v 2.7 ± 2.4 min.

zdroj: Wikimedia/Anonym

Sú však menej uspokojivé

Ďalej štúdia ukázala, že užívanie oboch produktov znižuje abstinenčné príznaky, negatívne afekty a nutkanie na fajčenie, no elektronické cigarety sa ukázali ako menej uspokojivé pri znižovaní potreby užitia nikotínu:  „Užitie oboch produktov dospelo k zníženiu výskytu abstinenčných príznakov, negatívnych afektov a potrebe fajčenia. E-cigarety však boli menej úspešné v znižovaní túžby po užití nikotínu, než klasické cigarety,“ informuje portál Vapingpost.com.

Vo výsledku sa nepreukázali žiadne signifikantné rozdiely v abstinenčných príznakoch pri užití jednej alebo druhej formy cigarety.

zdroj: Pixabay.com/natalu

Štúdia z roka 2017

Štúdia z roka 2017 pod vedením Národného Zdravotného Inštitútu a Centra pre tabakové produkty dopĺňa ďalšie informácie získané z testovania užívateľov oboch foriem produktov. Pri otestovaní viac než 30 000 fajčiarov mladého a stredného veku, z čoho bolo 95% užívateľov klasických cigariet a iba 5% užívateľov e-cigariet, sa ukázalo, že až 93% užívateľov e-cigariet bolo v minulosti klasickými fajčiarmi.

Štúdia taktiež ukazuje, že užívatelia e-cigariet začínajú s fajčením počas dňa neskôr, ako bežní fajčiari a považujú to za závislosť v menšej miere oproti bežným fajčiarom.

Zdroj: Vapingpost.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech