Ekotopfilm Tour – Nezmeškaj ho, prináša témy, o ktorých by sa rozhodne malo hovoriť

  • ,,Ľudia by si určite nemali nechať ujsť náš festival, ak im nie je ľahostajné dianie okolo nás. "
Adela Ban+í+íov+í s hos+ąami tohtoro_Źn+ęho festivalu Ekotopfilm - Envirofilm v Bratislave, Paul Lister, Maryanne Culpepper, Polly Higgins, L+íszl+- S+-lymos
ekotopfilm.sk
  • ,,Ľudia by si určite nemali nechať ujsť náš festival, ak im nie je ľahostajné dianie okolo nás. "

Ahojte, čo práve robíte?

Momentálne nás zamestnáva naša festivalová Ekotopfilm – Envirofilm Tour, v rámci ktorej prinášame do miest Slovenska to najlepšie z aktuálneho súťažného ročníka, ktorý sa uskutočnil v máji 2017 paralelne v Bratislave a v Banskej Bystrici.

Pozn. redaktorky: Tešiť sa môžete napríklad na 51-minútový film z nášho krásneho Slovenska o tom: ,,Ako na Noemovej arche plávajúcej časom, prežívajú v Tatrách kamzíky spolu s ďalšími obyvateľmi arktickej prírody už viac ako desaťtisíc rokov. V tomto vysokohorskom prostredí, ktoré je polovicu roka pokryté snehom, je človek dodnes len príležitostným hosťom. Aj vďaka tomu sú Tatry stále jedinečným ostrovom divokej prírody. Život v oblakoch je plný protikladov. Krehké kamzíčatká akoby ani nepatrili do tohto drsného prostredia,“ informuje internetová stránka Ekotopfilm o filme Život v oblakoch. Najdlhší film (65 minút) na festivale má názov Spomaľovanie rýchlej módy a navádza na otázky: ,,Čo si obliekate? Z čoho sú vaše šaty? Viete aký je ich cyklus života? Aký je ich vplyv na našu planétu? Len málo z nás si to uvedomuje. Keď si kupujeme lacné „plastové“ odevy vieme, že nám skoro nič nevydržia, ale aj tak máme potrebu stále si ich kupovať. Prečo? Tzv. rýchla móda našej planéte tak veľmi škodí, a preto nutne potrebujeme alternatívu. Musíme spomaliť. Alex James sa vydáva na cestu za poznaním, s cieľom zistiť ako sme sa do tohto stavu dostali. A čo je dôležitejšie, čo môžeme s problémom urobiť. Dokáže niečo rýchlu módu spomaliť?“

Ekotopfilm

Prečo by mali prísť ľudia na tento ročník?

Ľudia by si určite nemali nechať ujsť náš festival, ak im nie je ľahostajné dianie okolo nás. Tento rok prinášame návštevníkom inšpiratívne filmy, ktoré sa venujú živým témam ako je plytvanie potravinami, udržateľná móda, znečisťovanie vodných tokov, nezodpovedná spotreba, udržateľný urbanizmus, odlesňovanie a mnohé iné. Filmy, ktoré na festivale premietame zachytávajú skutočný aktuálny stav životného prostredia, ako u nás doma tak i v odľahlých kútoch sveta, za ktorí sme kolektívne zodpovední. Vďaka širokému záberu tém veríme, že dokážeme verejnosť zaujať − každý si v našom programe vie nájsť niečo, čo mu je blízke.

Čaká na návštevníkov ešte niečo?

Okrem filmového programu máme pre našich návštevníkov pripravený aj sprievodný program ,,mimo plátna’’, kde sa formou prednášky alebo diskusie snažíme v spolupráci s pozvanými hosťami, pokračovať v témach, ktoré sú vo filmoch načrtnuté, a prezentovať ich verejnosti s ohľadom na naše domáce lokálne podmienky a reálie.

V spolupráci s Arolla Film (autormi divácky úspešnej trilógie filmov Život v Oblakoch, Nesmrteľný les a Živá rieka) diskutujeme vo vybraných mestách na tému chránených území na Slovensku a aktuálneho kontroverzného odlesňovania. Ďalšou z našich diskusných tém je odpadové hospodárstvo. Našou dlhoročnou snahou je vzdelávať ľudí v oblasti triedenia odpadov a správnych návykov, čo sa týka zodpovednej spotreby a nákupného správania. V prednáškach Ako žiť bez odpadov či Domácnosť bez odpadov sústredíme pozornosť na predchádzanie vzniku odpadov. Špecifickou oblasťou je téma podpory lokálnej produkcie, ktorá úzko súvisí s plytvaním jedlom, tým dávame priestor v prednáške Neplytvajme! S hrdosťou si pýtajme slovenské.

Ekotopfilm, Festival Ekotopfilm – Envirofilm v roku 2016 navštívila Dr. Jane Goodall

Na festivale v Žiline privítame zaujímavého hosťa, Sachu Dench, ženu, ktorá sa odhodlala na dobrodružnú cestu, aby svetu ukázala aké nástrahy musí prekonať migrujúce vtáctvo. Návštevníci si budú môcť vypočuť jedinečný príbeh ,,Labutieho letu’’, jednu z najdrsnejších migrácií na svete, ktoré labute absolvujú každý rok.

Kde všade si môžu ľudia pozrieť filmy a vypočuť prednášky?

Ľudia za festivalom nemusia ďaleko cestovať, s festivalom putujeme po celom Slovensku, stačí sledovať náš ,,kalendár’’ – zavítame do vašich miestnych kín, či kultúrnych centier.

Pozn. redaktorky: Ekotopfilm nájdete najbližšie v Malackách (27.11) a v Nových Zámkoch (3.11.). Takto podujatie uviedol primátor mesta Malacky Juraj Říha: ,,Rok ubehol ako voda a opäť k nám prichádza Ekotopfilm. Teší ma, že tento zaujímavý a veľmi užitočný projekt môžeme znovu privítať v Malackách. To, ako sa správame k nášmu životnému prostrediu, vypovedá o tom, akí v skutočnosti sme. Preto je veľmi dôležitá envirovýchova najmladšej generácie a preto je aj predpoludňajší program určený pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl. Širokú verejnosť srdečne pozývam na podvečerný program, osobitne upozorňujem na prezentáciu filmu Nesmrteľný les a možnosť osobného stretnutia s jeho tvorcami.“

Ekotopfilm

Aká je hlavná myšlienka tohto medzinárodného filmového festivalu?

Cieľom festivalu je inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a vytvoriť priestor k otvorenej diskusii o otázkach trvalo udržateľného rozvoja.

Uvedomujeme si, že termín trvalo udržateľný rozvoj nie je zrovna atraktívnym lákadlom, preto je pre nás dôležité prinášať témy ochrany životného prostredia a udržateľného životného štýlu zrozumiteľne, atraktívne a zábavne čo najširšiemu publiku do všetkých regiónov. Snažíme sa ľuďom prirodzeným spôsobom zdôrazňovať význam rovnováhy vo svete. Filmy považujeme za veľmi efektívne médium, ktoré dokáže sprostredkovať divákovi ako fakty tak i emócie.

Ekotopfilm

Aké sú iné aktivity, ktorým sa venujete?

Naším najúspešnejším projektom je Junior festival, určený pre základné a stredné školy. Už roky sa snažíme žiakov vzdelávať a motivovať. Naším cieľom je pútavou formou deti inšpirovať a nabádať ich k zodpovednejšiemu správaniu a lepšiemu vzťahu k životnému prostrediu. Snažíme sa o to pomocou filmového plátna a zábavných sprievodných vzdelávacích aktivít. Každej vekovej skupine je prispôsobený ako filmový tak aj sprievodný program. Dovolíme si tvrdiť, že ide o reálnu environmentálnu výchovu. Bránami kinosál nám za roky prešli tisícky detí a mladých ľudí.

Zadosťučinením je pre nás práve to, keď po rokoch spolupracujeme s niekým z ,,fachu’’, koho sme detstve natoľko inšpirovali počas krátkeho času stráveného na festivale, že sa rozhodol/la uplatňovať zásady udržateľného rozvoja vo svojej profesii.

Ekotopfilm, Deti sa na Junior festivale hravou formou odmalička učia ako správne triediť a zhodnocovať odpad

,,Práve naši potomkovia, naša mladá generácia sú často motiváciou, prečo sa k tejto planéte správať šetrne a zároveň sú to oni, ktorým je potrebné túto myšlienku vštepovať, aby ju aj oni raz odovzdali ďalej. Čo s nimi bude je rovnako v našich ako i v ich rukách, preto je dôležité, aby túto myšlienku aj oni sami raz šírili. Sme radi, že prostredníctvom nášho Junior festivalu môžeme priniesť množstvo motivačných myšlienok a podnetných informácii práve pre deti a mládež,“ píše sa výstižne na webe Ekotopfilm.

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK