Elon Musk: Ume­lá inte­li­gen­cia a prob­lé­my lie­ta­jú­ci­ch áut

Rišo Néveri / 9. októbra 2014 / Tools a produktivita

Pod­ni­ka­teľ a vizi­onár Elon Musk vyjad­ril v roz­ho­vo­re na sum­mi­te Vani­ty Fair svoj názor na budúc­nosť ume­lej inte­li­gen­cie a lie­ta­jú­ci­ch áut. Zakla­da­teľ auto­mo­bil­ky Tes­la a fir­my Spa­ceX vidí isté prob­lé­my v obo­ch oblas­tia­ch aj keď v nich bude prav­de­po­dob­ne pod­ni­kať…

 

Musk sa počas rozhovoru vyjadril nasledovne: “Nemyslím, že si ľudia uvedomujú rýchlosť, akou sa umelá inteligencia vyvíja. Zariadenia, ktoré sú schopné rekurzívneho učenia a zároveň majú možnosť nejakým spôsobom ublížiť ľudstvu, môžu spôsobiť veľké škody.”, pričom vtipne poznamenal, že napríklad zariadenie, ktoré má za úlohu zbaviť sa SPAMu v emailových schránkach sa môže rozhodnúť, že to dokáže najefektívnejšie zbavením sa ľudstva…

 

Vývoj v oblasti umelej inteligencie je ozaj fascinujúci a nečakané situácie sa objaviť môžu, avšak pravdepodobnosť, že sa tak v blízkej budúcnosti stane, je nízka. Ak stroj v budúcnosti siahne na život človeka,  pravdepodobne to nebude z vlastnej vôle, ale zo zle vyhodnotenej situácii. Na otázku Waltera Isaacsona, či jednoducho nečíta priveľa Sci-fi potom Musk odpovedal “Pravdepodobne...”.

 

Aeromobil 3.0 

slovenský Aeromobil 3.0

 

Odhalenie slovenského lietajúceho automobilu Aeromobil 3.0(29.10 Pioneers Festival Viedeň) sa blíži a možno aj vzhľadom na tento fakt sa vizionár vyjadril aj na túto tému a to nasledovne: Nie som si lietajúcimi autami celkom istý...Ak sa nimi obloha zaplní, pohľad nahor sa výrazne zmení. Nočná obloha bude preplnená a všade bude viac hluku. Navyše pravdepodobnosť, že vám niečo padne na hlavu bude oveľa vyššia, čo dobré nie je…Neskôr však dodal, že obloha plná automobilov Tesla by mala svoje výhody :). Cesta z bodu A do bodu B by bola výrazne rýchlejšia a uvoľnili by sa tým cesty.

 

Takto bude vyzerať 3.0 Aeromobile ;). Včera sme ako jedny z prvých na svete priniesli tieto fotky na web.


Ak sa v budúcnosti lietajúce auta presadia a Tesla bude stále na trhu, pravdepodobne sama vzlietne. Možno sa inšpirujú práve Aeromobilom :)… Tesla sa však nechce vyhnúť ani umelej inteligencii. Vo svojich autách plánuje od budúceho roku inplementovať technológiu inteligentnej samonavigácie, ktorú Google vyvíja.

Zdroje: vanityfair.com, theverge.com, aeromobil.com

Pridať komentár (0)