Emiero.sk ti povie čo máš robiť

  • Rozmýšľaš nad svojou budúcnosťou? Chceš vedieť na aký job sa hodíš? Stránka Emiero.sk ti zodpovie na všetky otázky. Vyspovedal som zakladateľa Emiera Mira Draveckého, ktorý nám celý projekt predstavil bližšie.
image_1414058000.png
  • Rozmýšľaš nad svojou budúcnosťou? Chceš vedieť na aký job sa hodíš? Stránka Emiero.sk ti zodpovie na všetky otázky. Vyspovedal som zakladateľa Emiera Mira Draveckého, ktorý nám celý projekt predstavil bližšie.

Emiero je kariérny poradca, čo to presne znamená?
Kariérne poradenstvo si dáva za cieľ určiť človeku zameranie, pre aké povolanie sa hodí. Existuje veľa nástrojov, ktoré profesionálni kariérni poradcovia v praxi používajú, často to sú rôzne psychodiagnostické testy. Emiero je jedným z nich.
  

Na koho je vlastne toto poradenstvo zamerané – zamestnanci, študenti?

Výber povolania je dôležitá vec a rozhodujú o tom v podstate už žiaci na základnej škole, keď si vyberajú strednú školu. Nemenej dôležitý je aj výber vysokej školy, ktorá by mala naznačovať záujem o ďalšie profesijné zameranie študenta. V mojom okolí poznám ľudí s tridsiatkou na krku, no nevedia, čo by ich bavilo, v akej oblasti si hľadať prácu. Emiero môže osloviť aj ľudí, ktorí už pracujú, no nie sú so svojou prácou stotožnení.

V praxi sa stáva, že človek príde po dlhých rokoch v jednom zamestnaní o práci a nevie, čo ďalej. Kariérni poradcovia sa snažia zistiť, akú osobnosť má a tak ho nasmerovať, aký typ práce mu môže vyhovovať. Chýbajúce znalosti sa dajú doučiť, ale ak raz je niekto introvert, úspešný obchodník z neho asi nebude. Obdobne, ak človeku nie je vlastná tvorivosť, nazeranie na veci z iného uhlu pohľadu, ako grafik či stratég by neuspel.  

 

Čo konkrétne poradil Emiero tebe?

Mne vyšlo, že som Supervisor (ESTJ). Medzi vyhovujúcimi povolaniami tejto typológie je aj učiteľ technických predmetov či projektový manažér, čo sú oblasti, v ktorých sa od môjho vstupu na trhu práce realizujem a cítim sa v nich, hlavne v práci projektového manažéra, komfortne.  Dá sa povedať, že výsledok testu ma vystihol.

 

Prečo 16 typov osôb? Ktorá osobnosť vyšla tebe?

Stránka Emiero.sk vychádza z metodiky Myers-Briggs Type Indicator (MBTl), ktorá je už desaťročia úspešne používaná v školstve, vo svete podnikania, profesijnom či partnerskom poradenstve a v ďalších oblastiach. Základy jej dal Carl Jung v roku 1921, neskôr bola rozpracovaná Isabel Myers a jej mamou Katharine Brigs. Výsledkom testu je zistenie, akú osobnosť človek má a to ho umožňuje viac spoznať. Často v partnerskom živote alebo pri výchove detí pristupujem k partnerovi tak, ako keby bol rovnaký ako ja. Niekedy len stačí spoznať príčiny odlišného vnímania, rozmýšľania a správania toho druhého, hľadieť na veci jeho očami a predišlo by sa nedorozumeniam či hádkam. 

 

 

Odkiaľ prišiel názov Emiero? Má špeciálny význam? 

Dlho som premýšľal, ako pomenovať doménu pre môj projekt. No nebol som so žiadnym návrhom spokojný. Napokon ma brat, s ktorým na Emiero pracujem, presvedčil, aby som to pomenoval jedným slovom, ktoré mi rýchlo napadne. A napadlo mi „emiero“, čo je môj nick ešte z gymnaziálnych čias. Význam sa ukáže, keď to napíšem takto: eMIeRO :). Keď ľudia zháňajú informácie, tak „gúglia“, keď budú potrebovať poradiť so svojou kariérou, budú „emierovať“

 

Videl som, že si pôsobíš v Profesia.sk, prišiel tento nápad odtiaľ?

Je pravda, že vyše sedem rokov pracujem v najlepšej firme minimálne na Slovensku, v Profesii. Kompletne zastrešujem portál Platy.sk a jeho sesterské weby v Česku, Maďarsku, na Balkáne a v Pobaltí.
Čo sa však týka Emiero, myšlienka a celá realizácia stránky je moja súkromná iniciatíva, na ktorej pracujem vo voľnom čase a Profesia s ňou nemá nič spoločné.

 

Testové otázky boli vyberané na základe čoho?

Otázky sú kladené tak, aby bolo možné na základe odpovedí určiť preferencie používateľa. Súbor odpovedí tak umožňuje určiť, ako sa používateľ rozhoduje, čo je pre neho dôležité, o čo sa pri sebarealizácii usiluje. Nikto z nás nie je 100% Supervízor či Architekt. Výsledky preto ukazujú, do akej miery je používateľ extrovert či introvert, do akej mieri sa rozhoduje na základe faktov či intuície a podobne.  

 

Je Emiero iba poradcom alebo aj psychológom  zároveň?

V tejto fáze je Emiero on-line poradcom, pričom odporúčam každému pozorne si prečítať popis výslednej typológie a zamyslieť sa nad ním. Upozorňujem, že neexistuje dobrá či zlá typológia, každá z nich má svoje prednosti ale aj rozvojové oblasti, ktoré si treba uvedomiť a pracovať s nimi.
Emiero nie je a nebude psychologickou poradňou.

 

Aký je rozdiel medzi krátkym (20 otázok) a dlhým testom (60 otázok)?

Oba testy sa pýtajú na to isté, no dlhší test viacerými otázkami. Je teda presnejší. Štatistiky ukazujú, že vyplnenie dlhého testu trvá v priemere 8 minút, čo nie je tak veľa, pričom presnosť je 3x vyššia. Ukazuje sa, že ľudia vo väčšej miere vypĺňajú presný test.

 

 

Predpokladám, že Emiero napríklad fyzické aspekty neberie do úvahy.

Všetci poznáme Hippokratovu typológiu osobnosti, ktorá delí ľudí na sangvinikov, cholerikov, flegmatikov a melancholikov. Ani v tomto prípade, tak ako v ďalších typológiách, sa neberie ohľad na fyziológiu človeka. Metodika MBTI hľadí na to, čo pokladajú ľudia za dôležité, na základe čoho sa rozhodujú, či ako sa správajú k svojmu okoliu. Nezáleží na tom, či je niekto silný, sympatický a pekný alebo nie.

 

Máte aj spolupráce povedzme s personálkami, alebo čo mám s výsledkom testu robiť? 

V tejto chvíli zatiaľ nie je pripravená nadstavba pre spoluprácu s personálnymi spoločnosťami či firmami orientovanými na kariérne poradenstvo, i keď už sa nám firmy z týchto oblasti ozývajú.
V súčasnosti poskytujeme používateľom stránky priestor na spoznanie samého seba. Odporúčame im, pre aký typ práce sa hodia a naopak, v akom zamestnaní sa nebudú so svojou typológiou cítiť komfortne. Pre zaujímavosť im ponúkame aj zoznam osobností, ktoré majú rovnakú typológiu.

 

Platí sa na tvojej stránke za niečo, či je free?

Testy a jeho výsledky sú na Emiero.sk úplne zdarma.

 

Aké budú ďalšie kroky? Plánuješ ešte web rozširovať?

Službu, ako ju je možné vidieť na Slovensku, sme rozšírili do Českej republiky (Emiero.cz) a aj pre anglicky hovoriacich používateľov (Emiero.com). Práve pracujeme na maďarskej lokalizácii.
Samozrejme, mám už premyslený koncept ďalšieho rozšírenia služby aj s jeho komerčným potenciálom. Keďže na Emiero robíme vo svojom voľnom čase, je veľmi predčasné hovoriť o termínoch.

 

 

Držím Mirovi palce a ďakujem za rozhovor ;)

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech