ESO zve­rej­ni­la dopo­siaľ naj­de­tajl­nej­šie zábe­ry ves­mír­nej hmlo­vi­ny

Linda Cebrová / 24. februára 2017 / Zaujímavosti

zdroj: upload.wikimedia.org/constellation-guide.com

Cat’s Paw Nebu­la a Lob­ster Nebu­la sú oblas­ti s aktív­ny­mi pro­ces­mi hviez­dot­vor­by, v kto­rý­ch mla­dé hviez­dy svo­jim žia­re­ním nútia svie­tiť vodík vo svo­jom oko­lí cha­rak­te­ris­tic­kým odtie­ňom čer­ve­nej far­by.

Astronómovia už dlho skúmajú žiariace kozmické oblaky plynu a prachu. Najnovšie sa im podarilo zachytiť gigantickú fotografiu s tak 2 miliardami pixelov, ide tak o jednu z najväčších fotografií, akú kedy ESO uverejnila. ESO je najvýznamnejšia medzivládna astronomická organizácia Európy, ktorá v súčasnosti prevádzkuje jedny z najproduktívnejších pozemných astronomických observatórií sveta.

zdroj fotografie:psych.org

Tieto hmloviny majú okrem svojho číselného označenia aj názvy podľa obbjektov, ktoré svojím tvarom pripomínajú. Ide o Mačaciu Labku (Cat’s Paw Nebula) a hmlovinu Homár (Lobster Nebula). Jedna z hmlovín sa nachádza asi 5500 svetelných rokov od nás, zatiaľ, čo druhá z nich leží asi 8 000 svetelných rokov ďaleko. Obe ich nájdeme v súhvezdí Škorpióna.

zdroj fotografie:hendrenimaging.com

Ako prvý si tieto hmloviny všimol známy astronóm John Herschel, ktorý ich pozoroval niekoľko nocí v auguste v roku 1837, počas svojej trojročnej expedície na Mys dobrej nádeje v južnej Afrike. Obmedzené možnosti ďalekohľadov, ktoré mal pozorovateľ Herschel v tej dobe k dispozícii mu umožnili vidieť len tie najjasnejšie časti hmlovín. Bolo to mnoho ďesaťročí predtým, ako fotografia odhalila ich nápadný tvar a než získali ich dnešné mená.

zdroj fotografie:elsofista.blogspot.com

Obe hmloviny sú v súčasnosti naplnené plynom, prevažne vodíkom, ktorý je intenzívne ožiarovaný mladými hviezdami. Pri hmotnosti desaťkrát prevyšujúcu Slnko, vyžarujú tieto horúce stálice intenzívne ultrafialové žiarenie.

A ak sa toto žiarenie stretne s atómami vodíka, ktoré zotrvávajú v tejto hvieznej pôrodnici, ktorá dala hviezdam život, dôjde k ich ionizácii. Na základe tohto procesu sú tieto mohutné objekty pripomínajúce oblaky svietiace žiarením typickým pre vodík (a ďalšie atómy) označované ako emisné hmloviny (emission nebulae).

zdroj fotografie:birdbrainsandlunacy.com

Vďaka výkonu kamery OmegaCAM s 256 megapixelmi odhaľuje nový záber zostrojený pomocou ďalekohľadu ESO/VST (Very Large Telescope Survey Telescope) filamenty prachu. Tie sa tiahnu oboma hmlovinami a zároveň bránia priechodu svetla. S rozmermi 49 511 x 39 136 pixelov je tento snímok jednou z najväčších fotografií, aké kedy ESO zverejnila.

zdroj:iflscience.com

Pridať komentár (0)