Face­bo­ok chce ukro­jiť Goog­le z miliar­do­vé­ho biz­ni­su

Kika Besedičová / 27. septembra 2014 / Tools a produktivita

Nová reklam­ná plat­for­ma Atlas umož­ní obchod­ní­kom ľah­šie zacie­liť rekla­mu na zákaz­ní­kov. Fir­my sa budú môcť dozve­dieť, že na zákla­de rekla­my na webe si uží­va­teľ Face­bo­oku kúpil ich pro­dukt v obcho­de. Sociál­na sieť má Atlas pred­sta­viť budú­ci týž­deň.

 

Reklamná sieť Atlas, ktorú Facebook prepracoval po odkúpení od Microsoftu, bude zhromažďovať viac dát o užívateľoch a umožní presnejšie zacielenie reklamy, ako je dnes dostupné pomocou cookies. Najzaujímavejšie by to malo byť v prípade mobilných zariadení, kde má využitie cookies na rozdiel od klasických stolových počítačov určité obmedzenia.

"Profil na Facebooku je pre obchodníkov Svätým Grálom," povedal pre WSJ Antonio Garcia-Martinez, ktorý pracoval na vývoji reklamných technológio Facebooku do apríla minulého roka.

"Najväčší vplyv to bude mať na mobily. Ľudia strávia na internete cez mobil viac času ako na počítači, ale obchodníci tam nie sú, pretože na mobile nefungujú cookies," povedal jeden z reklamných odborníkov, ktorý pozná plány Facebooku.

Obchodníci totiž túžia po dátach, ktoré by im pomohli lepšie merať účinnosť ich reklamných kampaní. Atlas im ponúkne automatický nástroj na nákup reklám.

Sledovanie Facebook ID by okrem iného malo priniesť informácie o tom, že používateľ klikol v telefóne na reklamu na nejaký produkt, ale potom si ho zakúpil na desktope a vice versa. Podľa Wall Street Journalu uvedie Facebook túto reklamnú sieť do prevádzky v priebehu budúceho týždňa apredstaví ju na konferencii Advertising Week.

Zdroj: WSJ

Pridať komentár (0)