Fascinujúci archeologický park v českom Pavlove

  • Objekt ako kontextuálny artefakt.
collage cz
  • Objekt ako kontextuálny artefakt.

Pred mesiacom bol v Česku otvorený projekt, ktorý originálnym spôsobom sprístupňuje archeologické nálezisko pri obci Pavlov. Komplex osídlenia z obdobia paleolitu (doby lovcov mamutov) poskytol za dlhé desaťročia výskumov obrovské množstvo nástrojov, umeleckých predmetov, ale aj kostrových pozostatkov človeka súčasného typu. Vďaka týmto nálezom patria obce Pavlov a Dolní Věstonice medzi popredné archeologické lokality v celosvetovom meradle.

Na začiatku stál ideový zámer, ktorý vznikol v roku 2002 z iniciatívy Archeologického ústavu AV ČR Brno, ktorý sa stal partnerom a odborným garantom projektu. Ten pripravilo Regionálne múzeum v Mikulove v spolupráci s architektonickou kanceláriou Radka Květa.

Mapa lokalityMapa lokality

Krátke video približuje históriu archeologickej lokality:

Návrh múzea vychádza z daností lokality (pozri si 360 stupňovú panorámu). Prezentované nálezy sa nachádzajú v hĺbke 4 – 5 m pod zemou. Z tohto predpokladu vzišiel koncept podzemnej stavby. Druhým nemenej dôležitým aspektom bola poloha v Chránenej krajinnej oblasti. Architekti teda zvolili formu podzemného priestoru s vystupujúcimi hmotami z bieleho betónu, evokujúceho okolité vápencové skaly. Tým bolo dosiahnuté, že stavby nezaťažujú svojou mierkou a tvarom scenériu krajiny.

Od začiatku bolo počítané s expozíciou „in situ“. Archeologické nálezy zostávajú po svojom odkrytí na mieste. Expozícia návštevníka zoznamuje s históriou výskumu, geologickými a prírodnými podmienkami, každodenným životom našich dávnych predkov, antropológiou, lovom, umením, mágiou, rituálmi a pochovávaním.

Viac podobných článkov nájdeš na Archinfo.sk.

Vizualizácia

Vizualizácia

Priestorová schéma expozície

Priestorová schéma expozície

Atraktívnym spôsobom poňatá expozícia kombinuje na ploche viac ako 500 m2 súčasnú audiovizuálnu technológiu aj klasickú muzeálnu prezentáciu. Expozícia sprístupňuje širokej verejnosti to najdôležitejšie, čo vedecké výskumy priniesli. Prezentovaná tak je nielen história výskumov v podobe dobových fotografií a dokumentov, ale predovšetkým samotný materiálny a duchovný svet vtedajších ľudí. Pozornosť je zameraná na témy ako lov, každodenný život lovcov, umenie a rituály, pochovávanie a ďalšie.

Originálna stavba skrýva nálezy, ktoré archeológovia našli na rovnakom mieste, kde sú teraz vystavené. A čo viac – návštevníci budú pri tom, keď vedci odkryjú ďalšie nálezy. Srdcom Archeoparku je totiž takmer tridsať tisíc rokov stará „skládka“ mamutích pozostatkov. Návštevníci tak môžu prácu archeológov pohodlne pozorovať zo stupienku za sklom.

V rovine motívu je stavba spojená s plasticky tvarovanými jaskynnými priestormi. Prakticky celý výstavný priestor je skrytý v terénnej vlne. Do výšky sa týčia iba veže, ktorými sa do podzemia dostáva svetlo.

Vnútri sa tiež nachádzajú dva priehľady, ktoré odkrývajú prírodnú scenériu. Na jednej strane je vidieť zrúcaninu hradu a z druhého sa voľne prechádza na trávnatú terasu s výhľadom na vodnú nádrž Nové Mlýny.

„Od počátku bylo naším cílem zpřístupnit nálezy návštěvníkovi přímo v místě – in situ. Proto jsme museli „zakopat“ celé muzeum pod zem. Poklady lovců mamutů se dají objevovat totiž až v hloubce čtyři až pět metrů. Samotná stavba proto musela být velmi citlivá, abychom nepoškodili žádný vzácný pozůstatek,“ hovorí architekt Radko Květ.

Vo vonkajších priestoroch múzea sa budú organizovať rôzne workshopy a zážitkové experimentálne programy.

 Moderná expozícia navyše približuje život pravekých ľudí aj pomocou videomapingov.

Súčasťou expozície je aj hrob troch paleolitických ľudí, ktorí svojím unikátnym uložením umožňuje návštevníkom nahliadnuť do minulosti.

Srdcom Archeoparku je takmer tridsať tisíc rokov stará „skládka“ mamutích pozostatkov. Návštevníci tak môžu prácu archeológov pohodlne pozorovať zo stupienku za sklom.

Model

Model

zdroj: archinfo.sk, zdroj fotografií: Architektonická kancelář Radko Květ

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK