Filip ako jediný Slovák študuje biznis na prestížnej univerzite v Silicon Valley

  • Bratislavčan Filip Orth má len 19 rokov a ako jediný Slovák je študentom vychytenej univerzity Santa Clara v Silicon Valley
  • Práve tu sídlia tie najprestížnejšie spoločnosti sveta ako je Google, Facebook či PayPal
  • Mladý Slovák sa zaujíma o sféru rizikového investovania, v ktorej chce v budúcnosti aj preraziť
fip
archív Filip Orth
  • Bratislavčan Filip Orth má len 19 rokov a ako jediný Slovák je študentom vychytenej univerzity Santa Clara v Silicon Valley
  • Práve tu sídlia tie najprestížnejšie spoločnosti sveta ako je Google, Facebook či PayPal
  • Mladý Slovák sa zaujíma o sféru rizikového investovania, v ktorej chce v budúcnosti aj preraziť

My sme sa Filipa, študenta najstaršej univerzity v Kalifornii, pýtali na jeho študentský život v USA, na to, ako vníma slovenské školstvo, no prezradil aj to, ako sa mu už v takom mladom veku podarilo rozbehnúť vlastné podnikanie.

Podľa čoho si si vyberal vysokú školu? Aké boli tvoje kritériá pri výbere?

Môj výber vysokej školy bol postavený na viacerých atribútoch. Jedným z hlavných bola práve geografická poloha či pozadie školy, ale aj zázemie.

Čo je podľa teba najťažšie na štúdiu v USA a čo si tu, naopak, najviac užívaš?

Myslím si, že najťažšie je zvyknúť si na kurzy a prípadne aj akademický systém, nakoľko naša škola má kvartálny systém, teda máme 3 kvartály v jednom akademickom roku. Je to veľmi rýchle a študenti sa musia na to nastaviť.

Užívam si networkovanie s ľuďmi a tiež podobné zmýšľanie, ktoré tu majú či už študenti, ale aj profesori. V rámci štúdia je to práve aplikovanie teórie, ktoré obohacuje moje vzdelanie v odbore. Profesori nás veľmi podporujú, aby sme diskutovali a robili projekty v tímoch, namiesto toho, aby sme len písali referáty a testy, aj keď tie sú tiež súčasťou štúdia.

zdroj: Filip Orth

Každopádne je tu veľmi aktívna forma štúdia a človek sa môže angažovať v rôznych projektoch,  teda prezentovať nielen svoje znalosti, ale aj kreativitu. Veľa profesorov dbá aj na to, aby študenti učivo vedeli čo najlepšie podať a to v čo najpraktickejšej forme. Profesori sa často snažia prezentovať príklady z praxe, veľakrát aj formou vlastných skúseností zo svojich firiem.

Ako riešiš financovanie štúdia? Spoliehaš sa na štipendium?

Nespolieham sa na štipendium. Hoci som mal ponuky na iné školy so štipendiami, rozhodol som sa však, že Santa Clara bude najlepšou voľbou.

Čo robia americké vysoké školy inak, ako tie naše? V čom by sa slovenské školstvo mohlo inšpirovať?

Americké vysoké školy kladú veľký dôraz na diskusie, aj keď je, samozrejme, nutné sa aj veľa učiť. Dávajú možnosť študentovi prezentovať jeho zmýšľanie a podeliť sa oň s ostatnými. Takýmto spôsobom sa formuje aj celkové zmýšľanie triedy.

zdroj: Filip Orth

Je tu tiež množstvo kurzov, ktoré vedia pomôcť študentovi rozhodnúť sa, čo chce v živote ďalej robiť a ako sa profesionálne rozvíjať či už formou rôznych informačných interview, alebo klasickou stážou.

Učitelia sa tiež snažia pochopiť a hľadať, na čo študent ašpiruje, čo by chcel v budúcnosti robiť a čo má šancu dokázať. Často kladú dôraz na to, kde sa vidíme o 10, 20, 30 rokov a aké sú naše ciele, prípadne čo sú tie míľniky, ktoré chceme dosiahnuť na ceste za našou víziou.

Určite si človek, ktorý na sebe veľa pracuje. Čo ťa motivuje neustále sa zlepšovať?

Sú to viaceré veci, jednak ľudia, okolie, ale najmä vizualizácia, ktorú si vytváram. Motivuje ma to, čo môžem v budúcnosti dokázať. Každý deň rozmýšľam nad tým, čo môžem dosiahnuť a keď nad tým rozmýšľam, postupne si vytváram to, čo od seba v konečnom dôsledku aj očakávam.

Dnes sa už človek môže takmer všetko naučiť aj online. Absolvoval si aj ty nejaké kurzy, ktoré ti na tvojej ceste naozaj pomohli a dali ti veľa?

Áno, robil som si online kurzy, ktoré mi pomohli rozhodnúť sa, čo chcem študovať. Boli to kurzy zamerané na rôzne odvetvia v biznise, či už marketing, projektové plánovanie alebo stratégia. Každopádne mi tieto kurzy pomohli práve tým, že som si väčšinu z nich spravil na začiatku strednej školy a vedel som tak odhadnúť, kam sa chcem uberať v rámci biznisu. Dalo mi to tiež veľa vedomostí z jednotlivých odvetví.

zdroj: Filip Orth

Čomu sa venujú tvoji rodičia, boli to práve oni, ktorí ťa viedli k tvrdej práci na sebe?

Obaja rodičia sú podnikatelia, v automobilovom priemysle a nehnuteľnostiach. Určite to boli oni, ktorí ma viedli k tvrdej práci na sebe, mimo okolia, ktoré ma do určitej miery tiež ovplyvnilo, ale tou najpodstatnejšou časťou boli rodičia, ktorí ma motivovali.

Čo hovoríš na súčasný trend na Slovensku, keď ľudia často študujú len preto, aby mali titul. Pritom v mnohých prípadoch sa stáva, že sa na trhu nevedia uplatniť.

Myslím si, že študovať iba pre titul je hlúposť. Samozrejme, rozumiem aj tomu, že u nás, respektíve všade, kam človek ide, tak od neho vyžadujú titul.

Človek by sa však mal k  tomu postaviť tak, aby študoval to, čo ho zaujíma a v čom vidí svoju budúcnosť. Aby vedel dané znalosti neskôr uplatniť, pretože len vtedy to bude skutočne mať zmysel.

A áno, potom sa žiaľ stáva, že vo veľa prípadoch sa tí ľudia nevedia uplatniť, pretože nemajú čo ponúknuť navyše. Treba mať vždy na zreteli, že okolo je mnoho kandidátov, ako je aj on. Čím väčšiu pridanú hodnotu prináša, tým zaujímavejším kandidátom sa stáva. Nejde len o titul, ale skôr jeho kombináciu so skúsenosťami, ktoré nemusia byť výlučne spojené s danou prácou. Môže ísť napríklad aj o rôzne projekty, na ktorých participoval.

Čo bolo prvotným impulzom na založenie svojej vlastnej firmy? Na čo sa zameriava?

Zvedavosť a nadobudnutie skúseností. Zameriava sa na projekty, jedným z nich bola napríklad viralová video kampaň, v ktorej som figuroval ako režisér a manažér. Pri tomto projekte som spolupracoval so značkami Adidas, AVIS, Bose, Redbull a Renault.

Kde si sa naučil, ako zvládnuť všetky záležitosti súvisiace so zakladaním a chodom firmy? Vieš odporučiť mladým, začínajúcim podnikateľom nejaké konkrétne zdroje s užitočnými informáciami, ktoré im pomôžu pri rozbehu podnikania?

Otec mi odovzdal veľa znalostí a tiež  som bol proaktívny v chodení na konferencie, stretnutia a rôzne networkingové eventy, kde som sa stretával s ľuďmi, s ktorými som sa rozprával, čo mi, prirodzene, prinieslo množstvo nových poznatkov. Popritom, samozrejme, moja zvedavosť zameraná na fungovanie firiem, čo mi tiež prinieslo hodnotné znalosti.

Čítanie si kníh a časopisov či pozeranie videí o firmách a ich úspešné príbehy mi pomohli pri pochopení toho, ako úspešné firmy fungujú. Pomôcť vie aj jednoduché googlovanie či hľadanie relevantných videí na Youtube, plus počas roka býva veľa všelijakých podujatí, kde sa človek môže dozvedieť viac o týchto sférach.

Čo je tvojím cieľom, čo by si chcel v živote dokázať?

V živote by som chcel dokázať množstvo vecí. No, jeden z mojich popredných cieľov je úspech, nielen na lokálnej úrovni, ale aj na medzinárodnej. Znie to obšírne, ale chcem tým povedať, že či už v biznisových alebo iných súvislostiach chcem dosiahnuť úspech, pri ktorom si budem môcť povedať, že som to dokázal. Je to ťažké kvantifikovať a nemyslím si, že financie by boli rozhodujúce.

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá