Google má nový ope­račný sys­tém pre Android – je sladký ako všetky ostatné

Petra Lančaričová / 1. júla 2016 / Tools a produktivita

Pred­chá­dza­júce ope­račné sys­témy mali vše­li­jaké mená, ale toh­to­ročný je asi naj­lepší.

Nová ver­zia ope­rač­ného sys­tému od Google sa bude volať Android Nou­gat. Google však ten­to­krát k novému menu nepri­šiel úplne sám. Na I/O kon­fe­ren­cii 2016 ohlá­sil vicep­re­zi­dent David Burke, že ten­to­krát si chcú vypo­čuť návrhy verej­nosti na ich stránke, ale Google bude mať finálne slovo.

Od Android 1.5 bol každý ďalší sys­tém pome­no­vaný podľa neja­kej cuk­ro­vinky od A po Z, pekne po rade. Táto tra­dí­cia začala pred viac ako 6 rokmi, ale Android N je prvá ver­zia, pri kto­rej slovo dostali aj uží­va­te­lia.

Tu je malá foto his­tó­ria Andro­idu:

Android 1.5- 2009

cupcake

foto: kimberlysnyder.com

Android 1.6- 2009

donut

foto: herb.co

Android 2.0- 2009/2010

eclair

foto: gracessweetlife.com

Android 2.2- 2010

Frozen Yogurt Assortment

foto: huffingtonpost.com

Android 2.3- 2010

gingerbread

foto: roseandlea.com

Android 3.0- 2011

bees work on honeycomb

foto: recipeshubs.com

Android 4.0- 2011

ice cream sandwich

foto: recipeshubs.com

Android 4.2- 2013

jelly bean

foto: kaptest.com

Android 4.4- 2013

kitkat

foto: wikipedia.org

Android 5.0.- 2014

ollipop

foto: mojandroid.sk

Android 6.0- 2015

marshmallow

foto: samsung-updates.com

2016

nougat

foto: thekitchn.com
zdroj: appy-geek.com zdroj titul­nej foto: raa5.com

Pridať komentár (0)