Goog­le Maps osla­vu­je 10 rokov!

Ivo Kokinda / 10. februára 2015 / Tools a produktivita

Jed­na z naj­po­pu­lár­nej­ší­ch mobil­ný­ch a desk­to­po­vý­ch apli­ká­cii súčas­nos­ti osla­vu­je 10 rokov. Má viac ako miliar­du pou­ží­va­te­ľov a je to jeden z naj­pou­ží­va­nej­ší­ch vyhľa­dá­va­čov spo­lu s Goog­le Sear­ch a Youtube(ktorý pat­rí pod Goog­le).

 

Ak skočíme spať do minulosti pred rok 2005, tak si každý určite spomenie na cestovanie bez online alebo offline navigácie. Nevydať  sa na cestu  bez papierovej mapy v ruke, rôznych výtlačkov o ceste, informácii o dopravných predpisoch, prípadne bez kompasov v ruke.

 

Google maps je jednou časťou portfólia Google My Business, ktorá pomáha podnikateľom sa zvýrazniť a pomáha nájsť efektívnu cestu do obchodu. Priamo z mapy si vieš naštudovať základné informácie ohľadom danej firmy.

Dnes už Google Maps bol takmer všade. Od Antarktídy, cez moria a vrcholy. Najvyšší bod dosiahol Batoh Trekker, a to základný tábor na Mount Evereste.  Alebo ak ti je teraz zima, tak sa môžeš prejsť po púšti.

zdroj: relevanza.com 

 

Pridať komentár (0)