Goog­le obja­vil Slo­ven­ský Dunaj

Techpedia: Harry Gavendová / 26. augusta 2014 / Tools a produktivita

Pou­ží­va­te­lia služ­by Goog­le Stre­et View budú môcť čosko­ro vidieť krá­su rie­ky Dunaj z netra­dič­né­ho pohľa­du – Goog­le totiž vyko­nal sve­to­vo prvé fote­nie pre­bie­ha­jú­ce v 6 kra­ji­ná­ch spo­loč­ne. Počas neho mali umiest­ne­nú špe­ciál­nu kame­ru na palu­be výlet­nej lode a tá vyfo­to­gra­fo­va­la 170 km úsek Duna­ja na našom úze­mí, no k tomu bude pat­riť celý tok od del­ty v rumun­skej Cer­nej­vo­de po Bra­ti­sla­vu.

 

Ide o projekt „Google na slovenskú nôtu“, ktorý má za cieľ šíriť slovenskú kultúru, umenie a krásy prírody. Fotodokumentáciu zabezpečuje Google pomocou Street View zariadenia Trekker. To sa nachádza na palubách lodí, ktoré sa plavia Dunajom. Trekker sa skladá z 15 objektívov a zložením ich obrazu vznikajú neskôr panorámy, ktoré si budeme môcť pozrieť. Pôjde o pohľad na významné mestá z lodnej perspektívy. Budeme sa tak môcť virtuálne plaviť popri architektonických pamiatkach, mostoch alebo cez chránené krajinné územia. Street View z Dunaja pripraví fotografie z Bratislavy, ale tiež z miest okolitých krajín.

“Sme radi, že môžeme pomôcť Slovensku ukázať používateľom internetu na celom svete popri historických a kultúrnych pokladoch aj svoje turistické prednosti z nového pohľadu,” vraví Ulf Spitzer, Street View Programme Manager Google. “Možnosť plavby po Dunaji využitím Street View prispeje jednak k rozvoju cestovnému ruchu, ale takisto poskytne novú možnosť pre každého, kto by sa rád vybral na virtuálnu plavbu riekou Dunaj z pohodlia svojho domova.”

Plavba po Dunaji je obľúbenou turistickou atrakciou a podľa štatistík si z lodí na Dunaji pozrie výhľad na mestá asi 500.000 turistov. Podobné atrakcie sú i vo svetových metropolách ako výhľad na Londýn z Temže, alebo plavba po Amazonke v Amerike. Rovnako ich poskytuje i Street View.

Zdroj: techpedia

Pridať komentár (0)