Goog­le Stre­et View vylep­šu­je Slo­ven­ské sním­ky

Techpedia: Harry Gavendová / 8. júna 2014 / Lifehacking

Ak v najb­liž­ší­ch dňo­ch uvi­dí­te jaz­diť po Slo­ven­sku autá s guľo­vi­tý­mi foto­apa­rát­mi na stre­che, poho­to­vo sa usmej­te. Pôj­de totiž zase o špe­ciál­ne Stre­et View autá, kto­ré majú za cieľ aktu­ali­zo­vať sním­ky Stre­et View v rám­ci Goog­le Mapy (mapy.google.sk). záro­veň budú aj foto­gra­fo­vať význam­né loka­li­ty, kto­ré dote­raz nena­sní­ma­li. Autá Stre­et View nevy­ne­cha­jú desiat­ky miest a obcí od Bra­ti­sla­vy až po Humen­né.

Používatelia Máp Google totiž potrebujú mať snímky stále aktuálne a okrem bežne dostupných ciest chce spoločnosť Google zachytiť aj miesta záujmu na báze žiadostí miestnych inštitúcií – s využitím tzv. Trekkera, teda Street View batohu.

„Slovenskí používatelia môžu dnes vďaka Street View virtuálne navštíviť množstvo destinácií, vrátane kultúrne a historicky významných lokalít, či turisticky zaujímavých miest a prírodných krás, ako sú napríklad aj unikátne slovenské jaskyne,“ vraví Jarda Bengl, produktový manažér Googlu a dodáva: „Keďže infraštruktúra sa neustále vyvíja, veríme, že vďaka aktualizácii Street View snímok umožníme používateľom a návštevníkom Slovenska ešte lepšiu orientáciu a poskytneme im inšpiráciu pri výletoch a dovolenkách.“

Street View patrí k obľúbeným službám Google Máp a v súčasnosti je k dispozícii vo viac ako 55 krajinách sveta. U nás sa spustila v roku 2012. Umožňuje „virtuálne prechádzky“ ulicami rôznych miest sveta, je dostupná v rámci Google Earth a je aj súčasťou mobilnej aplikácie Mapy Google. Na Slovensku funguje i projekt „Slovenské Street Vies tipy“, kde patria špeciálne zbierky panoramatických snímok z našej krajiny. Patria sem kultúrne, historické i prírodné krásy vrátane jaskýň.

Žart s úsmevom do objektívu na začiatku článku bol však trochu nadnesený – Google totiž všetky fotografie upravuje – vymazáva tváre i poznávacie značky áut. Všetko je, samozrejme, v záujme ochrany nášho súkromia. Navyše, ak si však neželáte, aby bolo vaše dieťa alebo dokonca i dom na snímke, admin ho môže vymazať úplne.

Zdroj: techpedia.sk

Pridať komentár (0)