Harvardskí vedci sa domnievajú, že môže ísť o fyzickú podstatu vedomia

  • Uvedomovanie si seba samých je tým najdôležitejším, čo našu myseľ oddeľuje od mysle zvierat. Ako ale vzniká a kde sa v našom mozgu berie?
connectome_web_1024
  • Uvedomovanie si seba samých je tým najdôležitejším, čo našu myseľ oddeľuje od mysle zvierat. Ako ale vzniká a kde sa v našom mozgu berie?

Po tisícročia sa ako ľudstvo snažíme pochopiť a definovať fyzickú podstatu nášho vedomia. Vedci z Harvard Medical School nedávno poukázali na konkrétne prepojenia rôznych oblastí mozgu, ktoré sa môžu ukázať ako kľúčové. Navzdory súčasným pokrokom a objavom v oblasti neurovedy, nevieme s istotou povedať, kde sa naše vedomie rodí a ako vzniká.

Dvomi hlavnými podmienkami pre nadobudnutie vedomia sú schopnosť reagovať na vzruchy a vedomá bdelosť (povedomie / vnímanie). Už dlhšie je známe, že o naše vzruchy sa stará oblasť mozgového kmeňa. Ide o oblasť mozgu, vďaka ktorej vzniká prepojenie na miechu a reguluje tiež náš spánok či bdelosť, ale napríklad aj dýchanie, či srdcový tep.

Otázka fyzického výskytu centra vedomej bdelosti bola tá zložitejšia. Dlhšie sa predpokladá, že to to bude niekde v oblasti mozgovej kôry, teda v evolučne najmladšej časti ľudského mozgu. Vedci sa teraz nazdávajú, že sa im ju možno podarilo presne určiť.

connectome_web_1024

foto: sciencealert.com

Pri najnovších výskumoch analyzovali 36 pacientov s poraneniami mozgového kmeňa. Išlo presnejšie o 12 pacientov, ktorí boli v kóme, zatiaľ čo zvyšných 24 bolo pri vedomí. Pri mapovaní mozgového kmeňa zisťovali, či existuje konkrétna oblasť, ktorá by vysvetlila rozdiel medzi tými, ktorí do kómy upadli a tými, ktorí nie. Jedna konkrétna oblasť sa pritom ukázala byť na kómu silno naviazaná . Ide o tzv. rostrálny dorsolateral v mozgovom kmeni.

Poškodenie tejto oblasti mozgového kmeňa sa zistilo u 10 z 12 pacientov v kóme, zatiaľ čo u tých druhých bol jeho výskyt iba v jedinom z 24 prípadov. Na takzvanom konektome (mapa vzájomných prepojení mozgových oblastí, viď prvú foto) následne zisťovali, s ktorými časťami mozgu bola daná oblasť mozgového kmeňa priamo spojená.

Podarilo sa identifikovať dve takéto oblasti v mozgovej kôre. V doteraz existujúcich prácach boli v minulosti obidve oblasti spájané práve so vzruchmi aj bdelosťou, toto je však prvýkrát, kedy sa podarilo preukázať tiež ich napojenie na mozgový kmeň. Na snímkach magnetickej rezonancie 45 pacientov v kóme alebo vegetatívnom stave sa vedci takisto presvedčili o prerušení nervových prenosov medzi týmito tromi oblasťami, čo naznačuje možný ďalší smer ich bádania. Zameraním sa na stimuláciu takýchto konkrétnych oblastí mozgu možno budeme môcť jedného dňa priviesť späť do bdelého stavu ľudí, majúcich väčšinu mozgu zdravú, no ich vedomie sa nedokáže opäť naštartovať.

mind

foto: bbc.com

Vedci majú pred sebou ešte dlhú cestu, aby svoju teóriu definitívne potvrdili a dokázali tak celému svetu, že majú pravdu. Zároveň však poskytujú nádej, že nájdeme spôsob, ako pomôcť ľudom s poruchami vedomia, ktoré môžu mať pôvod v rôznych úrazoch, ale aj v samotných génoch.

Zdroj: sciencealert.comZdroj titulnej foto: sciencealert.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK