Ich revírom je MHD, sú postrachom čiernych pasažierov. Bratislava hľadá nových revízorov, zverejnili aj platy

  • Dopravný podnik Bratislava hľadá nové posily medzi revízorov. Na stránke profesia.sk uverejnil inzerát
  • Mesačný plat je 600 eur, privyrobiť si však môžeš vymožením platby od cestujúceho
  • Dopravný podnik potenciálnym revízorom sľubuje množstvo benefitov, napríklad príspevok na rekreáciu
autobus MHD Bratislava DPB
SIU/ Petra Stanová
  • Dopravný podnik Bratislava hľadá nové posily medzi revízorov. Na stránke profesia.sk uverejnil inzerát
  • Mesačný plat je 600 eur, privyrobiť si však môžeš vymožením platby od cestujúceho
  • Dopravný podnik potenciálnym revízorom sľubuje množstvo benefitov, napríklad príspevok na rekreáciu

Na stránke profesia.sk sa objavila pracovná ponuka na miesto revízora. Pre mnohých sa len myšlienka na dané povolanie javí katastroficky, Dopravný podnik Bratislava sa však snaží potenciálnych záujemcov prilákať na rôzne benefity.

Dopravný podnik Bratislava uvádza, že výška mesačného platu revízora je vo výške 600 eur. Keďže ide o prácu v hlavnom meste Slovenska, javí sa plat ako primalý. Profesia revízora je navyše náročná – zahŕňa prácu v teréne a dennodenný styk s ľudmi, ktorí revízorov nemajú príliš v láske. 

Proaktivita sa v prípade revízorov vypláca. Dopravný podnik v inzeráte uvádza, že revízor si na základe podielovej prémie môže zarobiť viac. Podielová prémia sa udeľuje sa vymoženie platby od cestujúceho. Ak ťa teda prichytil revízor bez lístka a vyviazol si bez pokuty, váž si to – revízora si mohol pripraviť o prémie. 

Lákajú na rôzne benefity, zaujať chcú aj kartou Multisport

Dopravný podnik láka Bratislavčanov, ktorí pri výbere povolania rozmýšľajú aj o práci revízora, na rôzne bonusy, akými sú napríklad cestovné výhody na MHD pre nich aj rodinu, bezplatné pracovné a ochranné pomôcky, príspevok na tretí pilier, príspevok na stravovanie, príspevok na rekreáciu či Multisport karta.

DPB má potenciálneho revízora vyprofilovaného – uchádzač by mal byť asertívny, komunikatívny, nekonfliktný a odolný voči stresu. Podmienkami sú aj „bezúhonnosť preukázaná výpisom z registra trestov, psychická spôsobilosť, ktorá bude preverená prostredníctvom psychologického vyšetrenia na referáte psychológie DPB a zdravotná spôsobilosť na výkon práce vystavená zmluvným lekárom DPB“.

Chcel by si pracovať ako revízor?

Záujemcovia o post revízora by mali ovládať buď anglický jazyk na úrovni B1, alebo nemecký jazyk na úrovni B1.

Pokutu uhraď radšej skôr, rozdiel vie byť až 40 eur

Kontrolu tarifného vybavenia na linkách MHD Dopravného podniku Bratislava vykonáva revízor dopravného podniku, ktorý sa musí preukázať revízorským odznakom. V prípade kontroly sa približne po 15 sekundách od zatvorenia dverí zablokujú označovače cestovných lístkov. Z priebehu kontroly je automaticky zhotovovaný zvukový záznam,“ uvádza sa na stránke imhd.sk.

Ak lístok nemáš, respektíve nie je platný, si povinný uhradiť sankčnú úhradu a cenu 30-minútového cestovného lístka (0,90 €). Ak zaplatíš na mieste, je výška sankčnej úhrady 49 eur. Ak pokutu zaplatíš neskôr, ale v časovom rozpätí 20 dní, bude ťa to stáť 69 eur. Pri neskoršom zaplatení je sankčná úhrada vyčíslená na 89 eur.

Zdroje: Profesia.sk, imhd.sk

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie