Indie­Kicks # 107: I baby dělají dobré hry!

Spaceunicorn: R@100 / 23. august 2014 / Tools a produktivita

Dnes se podí­váme na 3 hry, kde zkou­máš světy, řešíš záhady, hádanky a mlátí se hlava nehlava. 

#1 Girls Make Games Pre­sents: The Hole Story!

Na první bádání po vir­tu­ál­ních světech nás vezme hra, ve které se vyko­pá­vají do nových úrovní, čili směrem dolů. To by možná mohlo při­po­mí­nat Sho­vel Knight, ale není tomu tak. Toto je adven­turka, kde hra­ješ za postavu děv­čete, řešíš hla­vo­lamy, zkou­máš tento svět a tvým cílem je najít ztra­ce­nou prin­ceznu. A co je ještě na hře zají­mavé? Kom­plet ji vytvo­řili dívky, ale věřím, že to neod­radí žád­ného chlapa.

Tho Hole Story už vyhrála cenu na GMG 2014, tak proč Kicks­tar­ter? Neboť to bylo ještě jen demo a autorky chtějí, aby byla hra lepší, měla super hudbu, dota­žený pří­běh, lepší gra­fiku. Prosto to, co udělá hru kom­pletní. Pokud chceš pří­stup k alfa pro­to­typu, pod­poř pro­jekt čás­t­kou $ 5.

#2 Jenny LeC­lue – A Hand­made Adven­ture Game

V této hře nebu­deme jen zkou­mat krásný svět, ale vytvo­říme si vlastní pří­běh. Podle slov autora je to cho­ose-your-own-adven­ture, kde se klade důraz na pří­běh, postavy a záhady. Hra je o Jenny LeC­lue, jejíž pří­běh začíná, když její matku obviní z vraždy. Sama se vydává hle­dat pravdu a zjiš­ťuje, že nic není takové, jak se zdá. Do tohoto světa se můžeš vydat a roz­lousk­nout záhadu za $ 15 (za DRM­free kopii hry s datem pro­si­nec 2016).

#3 Jotun

I tato poslední hra má co do činění s bádá­ním a obje­vo­vá­ním světa. Jen teď se dosta­neme do světa tro­chu jiného, do vikings­kého očistce Jotun (heim). Hra není tak adven­turní jako akční. Hra­ješ za sever­skou bojov­nici Thor (neza­měňo­vat s female Thor od Mar­velu), která musí zdo­lat nástrahy očistce, aby uká­zala bohem, že je hodná sto­lo­vat ve Val­halle. Hra má být hotova přib­ližně o rok z můžeš ji zís­kat za $ 15 CAD.

Zdroj: spaceunicorn.sk

Pridať komentár (0)