Info­gra­fi­ka: O evo­lú­cii pod­ni­ka­te­ľa, prá­ci prog­ra­má­to­ra a o pás­mo­vej cho­ro­be

Michal Tomek / 9. mája 2014 / Tools a produktivita

Na víkend vám pri­ná­ša­me opäť nádiel­ku zau­jí­ma­vý­ch info­gra­fík na tri rôz­ne témy. Ako vyze­ra­li prví pod­ni­ka­te­lia ešte v rene­san­cii? Si prog­ra­má­tor a chceš si nájsť prá­cu v star­tu­pe? Čo tak si aspoň tro­chu pomôcť pri prob­lé­mo­ch s pás­mo­vou cho­ro­bou (jet lagom)? Všet­ko sa dozvie­te v člán­ku.

 

Podnikatelia sú tu už od začiatku dejín. Síce sa tak určite nenazývali, no už pri prvých výmenách súkna za chlieb alebo kravy za zemiaky išlo o znaky podnikania. Reálnejšie to už vyzeralo v časoch renesancie, kedy sa zvyšoval dopyt po nových produktoch a objavovali sa prvé znaky obchodu. Potom podnikateľ zažil koloniálnu expanziu, industriálnu revolúciu až sa dostal do doby informačnej, ktorú žijeme dnes.

 

 

 

Mnohé krajiny majú problém so zamestnanosťou. Ak ste však v určitom odbore, prácu si nájdete v podstate vždy a kdekoľvek. Neprekvapilo by ma, ak by v startupovej komunite ponuka programátorských miest prevyšovala dopyt. Je to jedno z najžiadanejších a zároveň najlepšie platených povolaní súčasnosti. No ak by ste si predsa len náhodou nevedeli nájsť prácu programátora a chcete pracovať vyslovene iba pre startup, skúste si pozrieť túto infografiku. Je tam pár tipov a odporúčaní.

 

 

 

Keď sme si dopisovali s Michalom Vaškom pri finalizácii rozhovoru, stále sa ešte celkom nespamätal z toho dlhého letu do San Francisca a ani zo zmeny časových pásiem. Takéto problémy sa vo všeobecnosti nazývajú pásmovou chorobou, po anglicky jet lag. Vznikajú najmä pri presune cez 2 a viac časových pásiem a nie každý ich znáša dobre. V dnešných časoch je vo vzduchu nespočetné množstvo ľudí. Veď kto by neletel so Silicon Valley či New Yorku alebo na druhú stranu planéty – napríklad do Izreala, keby mohol? Uviesť pásmovú chorobu ako dôvod neísť je veľmi málo. Našťastie existujú určité spôsoby, ako takúto chorobu zmierniť.

 

 

Zdroj: homestead.com, job.monetate.com, travelandescape.ca,  softwarehamilton.com

Pridať komentár (0)