Inšpi­ra­tívne 404-ky

Tomáš Nagy / 1. marca 2016 / Zaujímavosti

Oooops…Error 404.…Prepáčte, ale táto stránka, ktorú ste zadali, neexis­tuje…

Tak s touto situ­áciou sa stre­tol asi každý náv­štev­ník inter­netu. No čo môže byť hor­šie ako zada­nie zlej webo­vej adresy? Samoz­rejme, aj takáto neprí­jemná “uda­losť” sa dá popí­sať veľmi prí­jemne a ešte k tomu aj kre­a­tívne.

Pozrite si tieto inšpi­ra­tívne 404-ky, ktoré vyze­rajú oveľa lep­šie ako nie­ktoré slo­ven­ské weby.

1
2345678910111213

Foto: medium.com
Pridať komentár (0)