Ins­ta­gram spúš­ťa pla­te­né rekla­my

Lukáš Gašparík jr. / 4. marca 2015 / Tools a produktivita

Ins­ta­gram dopo­siaľ nepo­vo­ľo­val akú­koľ­vek mož­nosť pla­te­nej rekla­my. Nakoľ­ko má však Ins­ta­gram čím ďalej, tým viac uží­va­te­ľov, tak pred­sta­vi­te­lia pocho­pi­li, že z Ins­ta­gra­mu sa stal postu­pom času už aj cel­kom dob­rý mar­ke­tin­go­vý kanál.

 

Tento krok si vyžiadali najmä veľké značky, ktoré chcú prostredníctvom Intagramu ponúkať cielene svoje výrobky. Novinkou bude aj možnosť viacerých fotografií v jednom poste. To znamená, že napríklad taká automobilka, môže v jednom poste zobraziť až 4 rôzne fotky svojho auta. Alebo ďalším pekným príkladom môže byť prípad módnej značky, ktorá môže prostredníctvom jedného postu propagovať viac kúskov oblečenia naraz. Nad platenými postami pribudne takisto aktívne tlačidlo, ktoré vás po kliknutí prelinkuje na internetovú stránku produktu.

Predstavitelia Instagramu sa k tomu kroku vyjadrili v pozitívnom zmysle a veria, že tento krok otvorí ďalšie možnosti využitia ich sociálnej siete.

 

 

Ja len dúfam, že Instagram nebude zachvílu preplnený reklamami, pretože tým by určite stratil svoje čaro. Čo si myslíte o tomto kroku vy?

 

zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)