Intel: Robot Jim­my pria­mo z 3D tla­če

Techpedia: Harry Gavendová / 5. augusta 2014 / Tools a produktivita

Spo­loč­nosť Intel ohlá­si­la svo­je plá­ny v oblas­ti dostup­nej robo­ti­ky — chys­tá robo­ta s menom Jim­my, kto­rý má byť dostup­ný na stia­hnu­tie z inter­ne­tu a vytla­če­nie pomo­cou 3D tla­če. Jim­my doká­že cho­diť, roz­prá­vať, a dokon­ca ges­ti­ku­lo­vať. To všet­ko za cenu asi 1,000 dolá­rov.

Jimmy je dostupný a samo-programovateľný humanoidný robot. Má v sebe procesor Intel Core i5 a vie chodiť, rozprávať, gestikulovať a používať sociálne médiá. Jimmy je súčasťou projektu s názvom 21st Century Robot Project - poskytuje spoluprácu a fórum pre výrobcov robotov z celého sveta. Ich cieľom je zostrojiť personalizovateľného robota pomocou open-source dizajnu a dostupných aplikácií.

Samotný Jimmy má byť dostupný na stiahnutie a vytlačenie na 3D tlačiarni za dostupnú cenu. Keď bude Jimmy vytlačený a zložený, používateľ ho môže naprogramovať a pomocou najrôznejších aplikácií sa budú dať rozšíriť jeho funkcie, ako je to v prípade mobilných zariadení.

V kombinácii s s rastúcim množstvom menších výrobcov a technológiám ako napríklad Intel Galileo, Intel Edison, 3D tlačiarňam a open-source aplikáciám sa očakáva množstvo vynálezov podobných Jimmymu. Počas najbližších piatich rokov si budú ľudia môcť postaviť osobného robota poháňaného technológiami Intel za menej ako 1 000 dolárov.

Zdroj: techpedia

Pridať komentár (0)