Inte­ri­ér domu v Rusov­cia­ch je priam nad­po­zem­ský

/ 18. apríla 2017 / Lifehacking

zdroj: foto: Martin Frank, Deconcept

Zlís­ky archi­tekt Mar­tin Frank svo­jim návrhom vstu­po­val do roz­be­hnu­té­ho pro­jek­tu. Dom, kto­rý sto­jí na okra­ji zasta­va­né­ho úze­mia Ruso­viec v sused­stve s lesom CHKO Dunaj­ské Luhy navrhol slo­ven­ský archi­tekt Ľubo­mír Perá­ček ako eko­lo­gic­kú stav­bu z CLT pane­lov. Po doho­de s ním oslo­vi­li maji­te­lia Mar­ti­na Fran­ka, aby sa podie­ľal na návrhu inte­ri­é­ru.

Lužný les, príroda, a v nej zástavba rodinných domov. Prírodná patina drevených obkladov fasád, čierne rámy na veľkoformátových oknách, biele detaily v omietke. Streotyp, ktorý sa na všetkých domoch opakuje, je prítomný v pohľadoch z každej miestnosti a ovplyvňuje farebné a materiálové riešenie interiéru. Základom je biela farba, ktorá zjednocuje rôznorodé povrchy a štruktúry.

 foto: Martin Frank, Deconcept 

  foto: Martin Frank, Deconcept

"Viac podobných článkov nájdeš na Archinfo.sk."

Dispozícia dvojpodlažného domu je vertikálne členená na dennú a nočnú časť. Na prízemí návštevník vstupuje do haly, ktorá je otvorená presklenou stenou do krytého státia pre dve vozidlá. Priestor je prepojený s dvoma priestrannými šatňami. Osou domu sa tiahne pozdĺžna komunikačná zóna so schodiskom, odkiaľ je vstup do wellness miestnosti so saunou a do pracovne, slúžiacej aj ako hosťovská izba. V čele dispozície sa nachádza veľký obytný priestor, ktorý je svojím zvýšeným stropom rozdelený na dve časti. Nižšiu časť s kuchyňou a jedálňou a prevýšenú zónu s obývacou izbou. Z obytného priestoru je prístupná letná terasa s bazénom. Kuchyňa je pomyselne rozdelená. Varná časť s ostrovčekom je orientovaná do jedálne a príprava s drezom smeruje k stene a do priestoru pod schodiskom. Na druhom podlaží sa nachádzajú tri spálne, šatňa a dve kúpeľne.

Pôdorys 1. NP
Pôdorys 1. NP
Pôdorys 2. NP
Pôdorys 2. NP

Strohá geometria s pravouhlými líniami nábytku a biele priestorové štruktúry prebiehajúce interiérom zjednocujú obytný priestor domu. Súčasne tiež umožňujú vytvoriť čisté odkladacie priestory pre predmety každodennej potreby.

  foto: Martin Frank, Deconcept
  foto: Martin Frank, Deconcept
  foto: Martin Frank, Deconcept
  foto: Martin Frank, Deconcept
  foto: Martin Frank, Deconcept

Biela farba je použitá v mnohých odtieňoch a štruktúrach na drevených olejovaných podlahách, na hrubo brúsenom dubovom nábytku alebo bielom mramorovom obklade. Prechádza aj do textilu - biely ľan na obliečkach a závesoch. To všetko v kombinácii s detailmi z masívneho dreva.

Drevo je použité v kombinácii s bielym mramorom na obkladoch kúpeľní, kuchyne a vstupu. Ako doplnkový materiál je zvolený lesklý kov. Nerezová kuchyňa pôsobí ako solitérny prvok v priestore. Drevená konštrukcia domu je priznaná na strope druhého podlažia. CLT panely sú pre zjednotenie natreté bielou lazúrou.

  foto: Martin Frank, Deconcept
  foto: Martin Frank, Deconcept
  foto: Martin Frank, Deconcept
  foto: Martin Frank, Deconcept
  foto: Martin Frank, Deconcept
  foto: Martin Frank, Deconcept

,,...nevytváříme strohé a chladné prostory, ale snažíme se tvořit příjemné prostředí pro jejich uživatele, ve kterém jejich životy a předměty nejsou navíc, ale těší se ze svého vzájemného souladu," dodáva na záver Martin Frank.

Podklady: Martin Frank, Deconcept , zdroj: achinfo.sk

Pridať komentár (0)