IQOS vs cigarety. Vyskúšali sme, čo vám prekáža viac

  • Ofi­ciálne šta­tis­tiky tvr­dia, že na Slo­ven­sku pra­vi­delne fajčí asi 600-ti­síc ľudí.
  • Je možné, že o pár ro­kov do tejto šta­tis­tiky pri­budne aj ko­lónka „po­u­ží­va­te­lia ci­ga­re­to­vých al­ter­na­tív“.
38823638_871210516401477_2826776405679800320_n
IQOS vs Cigarety
  • Ofi­ciálne šta­tis­tiky tvr­dia, že na Slo­ven­sku pra­vi­delne fajčí asi 600-ti­síc ľudí.
  • Je možné, že o pár ro­kov do tejto šta­tis­tiky pri­budne aj ko­lónka „po­u­ží­va­te­lia ci­ga­re­to­vých al­ter­na­tív“.

IQOS je totiž stále populárnejší aj u nás na Slovensku. Funguje inak ako cigareta. Vy­ví­jať ho jedna z naj­väč­ších ta­ba­ko­vých spo­loč­ností Phil­lip Mor­ris. Teraz sme vyskúšali jeden jednoduchý test. Mnohým ľudom prekáža cigaretový dym a jeho zápach.

Porovnali sme, ktorý je nepríjemnejší. Či ten z cigariet alebo IQOSU.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech