IT BUS­TERS — časť prvá

Tomáš Kahn / 3. marca 2015 / Lifehacking

Jed­na z veľ­ký­ch nezod­po­ve­da­ný­ch záhad post-Turin­gov­ské­ho sve­ta hovo­rí, že admi­ni sa zdr­žia­va­jú iba v prít­mí bli­ka­jú­ci­ch neóniek, kli­ma­ti­zo­va­ný­ch ser­ve­rov­ní a opúš­ťa­jú ich len pod závo­jom noci. Sú svet­lop­la­chí, skrý­va sa medzi nimi Nos­fe­ra­tu?

 

 

zdroj: itbusters.sk

Pridať komentár (0)