Je to ofi­ciál­ne: Ame­ric­kí štu­den­ti faj­čia viac trá­vy ako ciga­riet

Lukáš Timko / 13. septembra 2015 / Tools a produktivita

Pod­ľa naj­nov­šej štú­die ame­ric­kí vyso­koš­ko­lá­ci faj­čia viac mari­hu­any a upúš­ťa­jú od ciga­riet. Hoci túto hypo­té­zu nič pria­mo nepod­po­ru­je, pod­ľa štú­die Michi­gan­skej uni­ver­zi­ty a jej Inšti­tú­tu pre Sociál­ny výskum je rok 2014 prvý rokom, kedy štu­den­ti vyso­ký­ch škôl upred­nost­ni­li faj­če­nie mari­hu­any pred faj­če­ním ciga­riet.

 

Vedci zistili, že menej ako 6 percent opýtaných študentov priznalo denné fajčenie trávy alebo aspoň fakt, že ju fajčili minimálne dvadsaťkrát za 30 dní. Pre porovnanie, iba 5 percent opýtaných sa priznalo, že sú ťažkým fajčiarom bežných cigariet. Čísla sú oveľa nižšie ako pred 15 rokmi, kedy až 19 percent študentov bolo ťažkými fajčiarmi cigariet.

 

 

Tento prieskum sa robí každoročne a je súčasťou Amerického programu pre monitorovanie budúcnosti. Dotazníky vyĺňajú študenti už takmer tri dekády. Nie je tajomstvom, že cigarety sú extrémne škodlivé. Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb zaznamená každoročne viac ako 480 000 úmrtí Američanov spôsobených fajčením.

 

V správach americkej televíznej stanice NBC sa objavila reportáž o tom, že marihuana je bezpečnejšia ako tabak a alkohol, čo prednedávnom priznal aj samotný prezident Barrack Obama. Okrem toho je nemožné sa fajčením trávy predávkovať. V Amerike je podľa federálneho zákona marihuana stále nelegálna, avšak v poslednom období došlo k jej legalizácii v štyroch štátoch a vo Washingtone, a okrem toho má 23 štátov marihuanové medicínske programy.

 

 

Nesmieme zabudnúť na fakt, že fajčenie marihuany je síce povolené, ale má aj svoje obmedzenia. Napríklad v Colorade si nemôžu kúpiť trávu osoby mladšie ako 21 rokov. Tiež je limitované aj množstvo, ktoré môžete mať u seba a je zakázaný jej voľný predaj na ulici. Štáty, ktoré odobrili jej legalizáciu si finančne prilepšia, pretože prechod predaja marihuany zo šedej ekonomiky do normálnej prinesie možnosť zdaniť jej predaj, čo znamená ďalšie peniaze do štátnej pokladnice.

 

Podľa výskumného centra PEW väčšina Američanov podporuje legalizáciu marihuany na federálnej úrovni. V tomto kontexte vôbec nie je prekvapením, že viac študentov preferuje trávu pred cigaretami.

 

Zdroj: elitedaily.com

Pridať komentár (0)