Jeden nahradí aj desať klimatizácií a vďaka nim mladneme. Toto si o stromoch nevedel

  • Jeden dospelý strom dokáže ročne pohltiť 150 kilogramov oxidu uhličitého
  • Schopnosť stromu ochladzovať vzduch sa vyrovná desiatim zapnutým klimatizáciám
  • Stromy navyše znižujú hlučnosť aj veternosť v meste
BeFunky-collage - 2020-08-16T154352.353
Pixabay/Free-Photos,Avi Chomotovski
  • Jeden dospelý strom dokáže ročne pohltiť 150 kilogramov oxidu uhličitého
  • Schopnosť stromu ochladzovať vzduch sa vyrovná desiatim zapnutým klimatizáciám
  • Stromy navyše znižujú hlučnosť aj veternosť v meste

Stromy určite patria do mesta, no nielen ako vizuálny prvok, ale najmä ako funkčná súčasť mesta. Stromy majú schopnosť ochladzovať vzduch, čistiť ho od škodlivých látok a tiež pomáhajú znižovať veternosť v meste. Prinášame ti fakty o zeleni v meste, o ktorých si možno ešte nepočul.

Strom zlikviduje 150 kíl CO2 ročne

Stromoradia vysadené v uliciach miest dokážu zachytiť 60 percent všetkých znečisťujúcich látok. Na sociálnej sieti to uviedla stránka Populair. Vychádzala pritom z údajov Svetového ekonomického fóra (WEF). Podľa WEF dokáže jeden dospelý strom pohltiť 150 kilogramov oxidu uhličitého (CO2) ročne.

Jeden strom je ako desať klimatizácií

Schopnosť ochladzovať prostredie sa pri jedinom strome vyrovná desiatim klimatizáciám, ktoré by museli byť v prevádzke 20 hodín denne.

V uliciach, na ktorých je napríklad stromoradie, dokážu stromy znížiť teplotu o 6 stupňov Celzia. Vďaka ich schopnosti regulovať teplotu môžu obyvatelia zároveň ušetriť peniaze. Výdavky na vykurovanie alebo klimatizáciu môžu na ulici so stromoradím podľa WEF klesnúť o 10 percent.

Rodinná firma v Malackách ručne vyrába čisto prírodnú kozmetiku z kvalitných bio surovín. Je po nej nesmierny dopyt

Lepšie prostredie pre ľudí

V mestách stromy znižujú mieru hluku a veternosti. Podľa WEF stromy prospievajú aj fyzickému a psychickému zdraviu ľudí. Z hľadiska psychického zdravia výskumy ukázali, že samotný pohľad na stromy znižuje hladinu stresu a cvičenie v parku namiesto telocvične robí ľudí šťastnejšími o 50 percent. Z hľadiska fyzického zdravia výskumy dokázali, že prítomnosť stromov má pozitívny vplyv na činnosť srdca. Vysadenie jedenástich stromov spôsobí také zlepšenie fyzickej kondície človeka, akoby „omladol“ o 1,4 roka.

Priestor pre živočíchy

Dôležitú úlohu zohrávajú aj v oblasti biodiverzity, teda rozmanitosti rastlinných a živočíšnych druhov. Výskumy ukázali, že dospelý dub dokáže poskytnúť domov pre 500 rôznych druhov živočíchov.

Stránka Populair je súčasťou projektu LIFE IP – zlepšenie kvalita ovzdušia, ktorý je zameraný na prospešné zmeny v znižovaní znečistenia ovzdušia na Slovensku. Do projektu sú zapojené ministerstvo životného prostredia, Slovenská agentúra životného prostredia, Banskobystrický, Trenčiansky, Trnavský, Žilinský, Prešovský a Košický samosprávny kraj, Slovenský hydrometeorologický ústav, Technická univerzita Vysokej školy banskej v Ostrave a súkromná spoločnosť Pedal Consulting. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci projektu LIFE.

Zdroj: SITA

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK