Jed­na z najk­raj­ší­ch kniž­níc sve­ta sa nachá­dza v Pra­he

Ľudovít Nastišin / 18. septembra 2015 / Lifehacking

Kle­men­ti­no­va kniž­ni­ca je krás­ny prí­klad baro­ko­vej archi­tek­tú­ry a po prvý krát bola otvo­re­ná v roku 1722 ako súčasť uni­ver­zi­ty pre jezu­itov. Je v nej ulo­že­ný­ch viac ako 20000 kníh. 

 

Knižnica bola zvolená ako jedna z najkrajších a najmajestátnejšich knižníc na celom svete. Stropné fresky namaľoval Jan Hiebl. V roku 1781 založil vtedajší riaditeľ Karel Rafael Ungar „Biblioteca Nationalis“, kolekciu českej jazykovej literatúry. Niektoré vzácne knihy z tejto zbierky boli poslané do googlu na skenovanie a budú následne dostupné na Google Books.  

 

 

Presne tak ako je táto knižnica málo známym pokladom, sú málo známe aj niektoré zaujímavé fakty: Klementium bola kedysi tretia najväčšia Jezuitská škola a spomína sa v novele známeho španielskeho spisovateľa Jorgeho Luisa Borgesa.

 

Viac info o tejto krásnej knižnici nájdeš tu.

Zdroj: boredpanda.com

Pridať komentár (0)