Jednému zo slovenských národných parkov svitá na lepšie časy. Najvzácnejšie územie má byť bezzásahové

  • Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo návrh zonácie Muránskej planiny
  • Najvzácnejšie územie má byť bezzásahové a v okolitých lesoch by mali dominovať len prírode blízke lesnícke zásahy
  • Muránska planina má tak šancu stať sa našim 3. národným parkom so zonáciou po Slovenskom raji a Poloninách
  • Náš najstarší národný park TANAP na svoju zonáciu čaká už takmer 20 rokov
wikimedia.org- Daniel Baránek
  • Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo návrh zonácie Muránskej planiny
  • Najvzácnejšie územie má byť bezzásahové a v okolitých lesoch by mali dominovať len prírode blízke lesnícke zásahy
  • Muránska planina má tak šancu stať sa našim 3. národným parkom so zonáciou po Slovenskom raji a Poloninách
  • Náš najstarší národný park TANAP na svoju zonáciu čaká už takmer 20 rokov

Ochranári na Slovensku sa zhodujú, že hlavným problémom našich národných parkov je fakt, že nezodpovedajú medzinárodným štandardom. Ako pre Startitup potvrdil lesník Karol Kaliský, podľa našej legislatívy sa v národnom parku bežne hospodári, čo prínáša aj hektáre rúbanísk. K tomu patrí aj to, že keď príde kalamita, lesníci majú povinnosť ju spracovať a to napriek tomu, že je to národný park, kde by ochrana prírody mala byť nadradená, no nie je tomu tak.

zdroj: Eurosence s.r.o.

Iniciatíva My sme les už pred rokom vyzývala vládu, aby urýchlila proces prijatia zonácií národných parkov (TANAP, NAPANT, Muránska planina, Veľká Fatra a Malá Fatra) podľa medzinárodných štandardov a kritérií IUCN

Takmer presne o rok neskôr to vyzerá, že zonácie sa naozaj dočkáme a to v prípade Národného parku Muránska planina.  Viac ako 80% územia národného parku pokrývajú lesy, nachádza sa tu i viacero lokalít pralesov i jedinečné rastliny a živočíchy. V lesoch prežívajú posledné populácie hlucháňa hôrneho, ktorému hrozí u nás vyhynutie.

zdroj: wikimedia.org- Daniel Baránek

Podľa aktuálne predstaveného návrhu sa výmera bezzásahového piateho stupňa má zvýšiť zo súčasných 13 percent na 50 percent rozlohy národného parku a výmera štvrtého stupňa z jedného percenta na 27 percent. Celkovo sa rozloha národného parku zvýši zo súčasných asi 20 tisíc hektárov na približne 25 tisíc hektárov.

Väčšinu lesov v NP Muránska planina spravuje štát. Ak je záujmom štátu chrániť toto vzácne územie s nádhernou divokou prírodou, vyhláseniu zonácie by nemalo stáť nič v ceste. 

zdroj: wikimedia.org- Daniel Baránek

Predstavený program starostlivosti v sebe spája ochranárske ciele a opatrenia pre národný park, Chránené vtáčie územie Muránska planina – Stolica a šesť území európskeho významu Natura 2000 (Muránska planina, Tisovský kras, Stolica, Homoľa, Podpoľana a Alúvium Muráňa).

Odhadované finančné prostriedky na program starostlivosti a projekt ochrany sú vyčíslené na viac ako 36 miliónov eur na 30 rokov, čo znamená približne 1,2 milióna eur na jeden kalendárny rok.

Najvyššiu položku z rozpočtu budú tvoriť náhrady pre vlastníkov lesných pozemkov za obmedzenie bežného obhospodarovania v bezzásahovej zóne a za zmenu obhospodarovania v ochrannom pásme.

V najbližších týždňoch sa rozbehnú prerokovania s dotknutými subjektmi. Po ich skončení a medzirezortnom pripomienkovom konaní poputuje materiál na vládu SR.

Zdroje: MŽP, mysmeles.sk, iucn.org

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech