Klimakríza, korupcia či detská práca. Zdá sa, že sme sa stále nepoučili

  • Dobrou správou však je, že čoraz viac ľudí a firiem sa snaží správať zodpovedne
  • Platí to aj pri rozhodovaní, ako investovať svoje peniaze
Snímka obrazovky 2021-03-12 o 15.56.33
Slovenská sporiteľňa
  • Dobrou správou však je, že čoraz viac ľudí a firiem sa snaží správať zodpovedne
  • Platí to aj pri rozhodovaní, ako investovať svoje peniaze

Spaľovanie fosílnych palív a s tým súvisiace zmeny v atmosfére spôsobujú, že naša planéta sa čoraz viac prehrieva. Medzinárodné štatistiky stále poukazujú na nerovnú mzdu mužov a žien v spoločnosti. Ázijské továrne na textil sú plné ľudí, ktorí v nehumánnych podmienkach vyrábajú lacnú módu pre nás všetkých.  Korupčné škandály nie sú iba našou špecialitou, ale otriasajú aj zahraničnými vládami či korporáciami.

S odpočtom podobných negatívnych príbehov, ktoré nemajú so spoločenskou zodpovednosťou nič spoločné, by sme mohli pokračovať ešte dlho. Asi málokto nájde v sebe ambíciu zmeniť svet, no dobrou správou je, že čoraz viac ľudí a firiem sa čoraz viac správa zodpovedne. Veľakrát pritom stačí málo. Vyhodiť plechovku do správneho kontajnera, nenakupovať tony oblečenia vo výpredajoch či platiť svojich zamestnancov spravodlivo.

Myšlienka spoločenskej zodpovednosti čoraz viac rezonuje aj finančným svetom. S cieľom ponúknuť ľuďom zhodnotenie peňazí tak, aby ich investícia mala pozitívny dopad na spoločnosť, začali vznikať aj spoločensky zodpovedné fondy. Na Slovensku sme však donedávna mohli investovať iba do tých zahraničných.

Zmena prišla v marci, kedy sa u nás objavil prvý slovenský Fond zodpovedného investovania. Priniesla ho Slovenská sporiteľňa spolu s Asset Managementom Slovenskej sporiteľne, vďaka čomu môžu Slováci cez domáci fond prvýkrát investovať do akcií firiem spĺňajúcich prísne environmentálne, spoločenské a riadiace kritériá, navyše so zaujímavým výnosom.

zdroj: Slovenská sporiteľňa

„Ľudstvo v súčasnosti čelí obrovským výzvam a dochádza k zásadným globálnym zmenám a vzniku nových megatrendov. Vidíme, ako sa do popredia dostáva udržateľnosť, elektromobilita či digitalizácia. Prostredníctvom zodpovedného investovania chceme ľuďom umožniť benefitovať z týchto trendov a zabezpečiť im nielen finančnú, ale aj spoločenskú návratnosť ich investície,“ hovorí Pavol Vejmelka, člen predstavenstva Asset Managementu Slovenskej sporiteľne. 

Vo Fonde zodpovedného investovania sa nachádzajú akcie firiem, ktoré spĺňajú prísne ekologické štandardy, ale tiež tie, ktoré dbajú na rovnosť v práci, nediskriminujú a podporujú rozmanitosť.  Rovnako tak spoločnosti, ktoré majú dobré riadenie, nepodporujú korupciu a sú transparentné. Naopak, v tomto fonde napríklad nenájdete akcie niektorých známych fast fashion značiek, keďže ich produkty vyrábajú ľudia v ťažkých podmienkach a za žalostne nízku mzdu.

Zjednodušene povedané, je to prvý slovenský fond spoločensky zodpovedného investovania podľa kritérií ESG*. Je určený ľuďom, ktorým záleží na tom, aby im investícia prinášala výnosy a zároveň mala pozitívny vplyv na našu spoločnosť a životné prostredie.

Fond zodpovedného investovania je zmiešaný fond so strednou mierou rizika, v ktorom akcie budú tvoriť 25 % (povolené rozpätie 15 – 30 %) a budú investované do firiem zameraných na obnoviteľné zdroje energie, odpadové hospodárstvo, vodohospodárstvo či recykláciu. Dlhopisovú zložku budú tvoriť z prevažnej časti podnikové dlhopisy v investičnom pásme. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 4 roky.

Fond bude prinášať zhodnotenie podľa toho, ako sa bude dariť jednotlivým spoločnostiam zastúpených vo fonde. Zároveň bude  ročne  vyplácaný výnos vo výške 1 %, bez ohľadu na reálnu výkonnosť fondu. Ten fond bude vyplácať vždy v júni, prvýkrát v roku 2022. Štandardný vstupný poplatok je 1 %, počas marca je však znížený na 0,8 % pri investovaní cez Georgea. Výstupný poplatok je nulový. 

Investovanie s Georgeom v marci lacnejšie

Okrem nového fondu prináša Slovenská sporiteľňa v marci aj lacnejšie digitálne investovanie. Pri jednorazovom investovaní cez Georgea do podielových fondov získajú záujemcovia zľavu 20 % zo vstupných poplatkov. Zľava platí na  jednorazové investície (pri pravidelných investíciách je poplatok nulový) do niektorého z 47 vybraných fondov Asset Managementu Slovenskej sporiteľne a Erste Asset Managementu. Investovanie cez Georgea je nielen lacnejšie, ale aj pohodlnejšie a tiež dostupnejšie, keďže minimálna suma jednorazovej investície je len 150 eur oproti 500 eur pri investovaní v pobočke.

zdroj: Slovenská sporiteľňa

*ESG kritériá = environmentálne, spoločenské a riadiace kritériá investovania (environmental, social and corporate governance). 

Upozornenie:

Podielový fond AM SLSP Fond zodpovedného investovania o.p.f., spravuje spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka c. 2814/B. Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Hospodárenie podielového fondu sa riadi štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov, ktoré možno získať v slovenskom jazyku na všetkých predajných miestach správcovskej spoločnosti.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech