Kniž­ni­ca, v kto­rej si deti zami­lu­jú číta­nie. Jej regá­ly ponú­ka­jú viac než len stov­ky prí­be­hov

Michal Sorkovský / 26. augusta 2015 / Lifehacking

V Mexi­ku upra­vi­li det­skú kniž­ni­cu tak, aby jej poli­ce nebo­li iba mies­tom, kam sa odkla­da­jú kni­hy. Regá­ly tam totiž okrem toho fun­gu­jú aj ako pre­lie­zač­ky, kto­ré deťom ponú­ka­jú pries­tor na aktív­nu hru. Ten­to kon­cept, chce­me vidieť aj na Slo­ven­sku. Michal Meš­ko, čo ty na to?

 

Regály s knihami, ktoré sú zároveň preliezačkami, môžu byť presne tým, čo deti aspoň na chvíľu  dostane zo stoličky spred počítača do sveta kníh. Dizajnové štúdio Anagrama z mesta Monterrey nedávno dokončilo svoju prácu na Conatre Children's Library and Cultural Center - novo prerobenej detskej knižnici, s kobercovým povrchom a regálmi, ktoré deťom ponúkajú dvojité dobrodružstvo. Ide o skutočne podarený projekt, ktorého nápad ponúknuť deťom okrem kníh aj zábavu pri preliezaní. Keďže je známe, že dnešné deti holdujú skôr elektronike ako knihám, pokusy o nápravu tejto skutočnosti sú na mieste. 

 

 

 

Gamechanger vzdelávania?

Projekt akčnej detskej knižnice dodáva miestu určenému na čítanie úplne nový nádych. Regály s knihami ponúkajú okrem úložného priestoru aj priestor na hranie a učenie sa. Práva takáto nevšedná knižnica môže pomôcť rozvíjať detskú predstavivosť a poskytnúť potrebné pohodlie pri čítaní. Hranatý povrch knižnice navyše zámerne imituje povrch, aký má krajina v oblasti okolo mesta Monterrey a teda poskytuje celkom unikátny priestor na aktívnu hru a prežívanie nových dobrodružstiev.

 

Na to, aby mohla knižnica vyzerať tak dobre ako teraz, sa museli ale dizajnéri s jej úpravou poriadne vyhrať, priestory v ktorých sa knižnica totiž nachádza sú v budove skladu. Veríme, že FoxFord, Martinus a ďalší zainteresovaní sa nechajú inšpirovať a už čoskoro uvidíme niečo podobné aj u nás na Slovensku.

 

Zdroj: Inhabitots.com

Pridať komentár (0)